0

ANLAŞMALI BOŞANMA DURUMUNDA ORTAK VELAYET ve GİDERLER

ORTAK VELAYET NEDİR ?

Ortak velayet tarafların anlaşması ile çocuklar üzerinde tasarruflarını içeren mahkemenin de kamu düzeni güderek alacağı kararlar ile belirlenen gün ve tarihlerde velayet ilişkisinin paylaştırılmasıdır. ANLAŞMALI BOŞANMA DURUMUNDA ORTAK VELAYET ve GİDERLER mahkemece kararlaştırılmaktadır.

Ortak velayet içeren anlaşmalı boşanma düzenlemesinde “tarafların giderlere eşit şekilde katılacakları ve çocuk kendisinde kalmayacak tarafın istediği zaman çocuğu görebileceği” yönündeki düzenleme yeterli olur mu yoksa giderlerin miktarı ve çocukla görüşme tarihlerinin mutlaka sözleşmede düzenlenmesi mi gerekir?
Her ne kadar ortak velayet gönüllük esasına dayansa da tarafların yeniden evlenmeleri olasılığı ve çocuğun üstün yararı dikkate alındığında muhtemel çekişme ve duraksamaları önlemek ve HMK m. 297/2 “emredici düzenlemesi” sebebiyle “çocuğu fiilen yanında bulundurmayacak olan eşin çocuğun giderlerine katılma payı  )(= İştirak nafakası) miktarı ve çocukla görüşme tarih ve saatlerinin ( (= Kişisel ilişki süresi) anlaşmalı boşanma kararının hüküm fıkrasında mutlaka düzenlenmesi gerekir.

HMK m. 297/2 hükmü;
Hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, “taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların”, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir.

Konuya ilişkin boşanma davaları sürecinde ORTAK VELAYET VE GİDERLERE  ilişkin Çelik avukatlık  olarak sizlere boşanma avukatı olarak  hizmet vermekteyiz. Boşanma avukatlığı konuları çok teknik ve uzmanlık gerektiren konular olduğundan avukat yardımı almaktan çekinmeyiniz. Özellikle avukata online danışma ve avukata online randevu sistemlerimizin yanında avukata danışma hatlarımızdan da yardım alabilirsiniz. Çelik Avukatlık bu süreçte sizlere hukuki destek verebileceği gibi doğru yönlendirmeler ile zaman noktasında hata yapmanızı önleyecektir.

Bir cevap yazın