12 Kas

Şanlıurfa İş Hukuku Avukatı

İş hukuku; işçi hakları ve ücretleri, çalışma koşullarının şartları ve koşulların nasıl olduğu, işçi sendikaları ve işçi-işveren arası her türlü mevzuatı incelemektedir. Bu hukuk dalının işleyiş ağırlığı genel olarak işçinin korunmasına yöneliktir. Burada ortaya çıkabilecek olan bir sürü insan münasebeti söz konusudur. İş hukukunun kapsamı hizmet akdinden doğan ve bu…

Devamını Oku
12 Kas

Şanlıurfa İdare Hukuku

Kamu kurumlarını ve bu kurumlarda çalışmakta olan çalışanların tüm haklarını konu edinmekte olan hukuk dalına verilen isimdir idare hukuku. Ele aldığı konular arasında tamamen kamu adının geçmesi nedeni ile bir çok farklı özelliğe  sahip olan bir dal olarak bilinmektedir. Kamu kurumlarının işleyişlerinin, çalışanlarına olan tutum ve davranışlarının anayasa üzerinde yer…

Devamını Oku
12 Kas

Şanlıurfa İcra İflas Hukuku

Yargılama hukukuna yakın olan İcra iflas hukukuna “cebri icra hukuku” ya da “takip hukuku” da denir. Cebri icra, borçlarını alamayan gerçek veya tüzel kişilerin devlet zoruyla borçlarının alınmasına denir. Yani icra iflas hukuku alacaklıların devlet yardımıyla alacaklarına nasıl kavuşacağını gösteren hukuk dalıdır. Devlet burada hukuk çerçevesi içerisinde zor kullanma yetkisine…

Devamını Oku
12 Kas

Şanlıurfa İcra Avukatı

Avukatlar kişi ya da kurumların ortaya çıkan problemlerini mahkemelerde yasalara uygun bir şekilde, güven içerisinde giderilmesini sağlayan ve adaletin tecelli etmesi için hukuk sistemine yardım eden meslek mensubu kişilerdir. Gerçek ve tüzel kişilerin haklarını savunan avukatlar, hukuk sorunlarında ve yasal konularda da yorum yaparlar. İcra hukuku ise alacaklarını alamayan gerçek…

Devamını Oku
12 Kas

Şanlıurfa Hukuk Büroları

Hukuk büroları ya da halk arasında avukatlık ofisleri, pek çok uzman avukatın yer aldığı mekanlardır. Herkesin arayacağı hukuki destek ve temsil hizmeti bu çatı altında vardır. Avukatlar mesleki faaliyetlerini burada icra etmektedirler. Bu nedenle bir hukuk bürosu şeffaf bir işleyişe ve güvenilir bir yapıya sahip olmalıdır. Şanlıurfa hukuk büroları kapsamında yapılan…

Devamını Oku
12 Kas

Şanlıurfa Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul  avukatları, işlemler ve dava konularındaki tüm evrak işlemlerini üstlenirler. Emlak avukatları, satın alımlar, kiralama, inceleme ve değerlendirme dahil olmak üzere gayrimenkul işlemlerini belgelemekte ve incelemektedir. Ayrıca, tapu sigortası ve çevre sorunlarının çözümüne yardımcı oluyorlar. Gayrimenkul işlemlerinde işler ters gittiğinde, gayrimenkul avukatları davaları açar ve davaları mahkemede savunurlar. Birçok gayrimenkul…

Devamını Oku
12 Kas

Şanlıurfa Danışman Avukat

Hiç şüphesiz avukatlık dünyadaki itibar gören ve çokça seçilen meslek dallarının ilk sıralarında yer almaktadır. Üniversitelerin ilgili bölümü olan Hukuk bölümünden mezun olunduktan sonra elde edilen unvandır. Kanunları ve Anayasayı çok iyi bilmek zorundadır. Bir davayı üstlendiğinde onu tüm bilgi ve becerisiyle savunmak durumundadır. Davayı kazanan avukat meslek adına ilerleme…

Devamını Oku
12 Kas

Şanlıurfa Ceza Avukatı

Avukat denildiğinde insanlar daima en iyi avukatı bulma çabasına girerler. Bunun başlıca nedeni hukuki süreçlerin avukatla birlikte çok daha hızlı ve usulüne uygun ilerlemesidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta en iyi avukat kavramıdır. Ceza hukuku alanında en iyi avukata değil alanında uzmanlaşmış olan en iyi ceza avukatına ihtiyaç vardır. Hukuk…

Devamını Oku
12 Kas

Şanlıurfa Boşanma Davası

İnsanların yaşamsal kaideleri olumlu ya da olumsuz nedenler ile sıkıntıları beraberinde getirmektedir. Bundan dolayı aile arasında ya da iş sahalarında meydana gelen pürüz niteliğindeki olayların çözüm bulması için genel bir hizmet akışına ihtiyaç vardır. Buna takiben kişilerin yaptırımlarını ya da kişilerin ilişkini en iyi şekilde ele alan ve etkili sonuçlara…

Devamını Oku
12 Kas

Şanlıurfa Boşanma Avukatı

İnsanlar yollarını hiç ayrılamamak üzere evlilik denen olguyla birleştirmektedirler. Ancak kimi zaman işler yolunda gitmez ve insanlar birlikteliklerine boşanarak son verirler. Bu herkesin başına gelebilecek bir durumdur. Önemli olan bu süreci olabildiğince az zararla atlatmak ve sorunsuz bir boşanma gerçekleştirebilmektir. Bu hem kendiniz hem de varsa çocuklarınız için en doğrusu…

Devamını Oku