Şanlıurfa Miras Avukatı

Ölen kişinin malvarlığına yönelik olarak gerekli düzenlemelerin yer aldığı hukuk dalı miras hukukudur. Yani bir kimsenin ölümüyle birlikte belli kişilerin edindiği hakla...

Şanlıurfa İş Mahkemesi Avukatları

İş kanunu gereğince; işçiler ve işveren ya da işveren kişinin vekilleri arasında iş sözleşmesinden, iş kanununa uzanan her türlü hak iddiasından doğan hukuki anlaşmazlık...

Şanlıurfa İş Hukuku Avukatı

İş hukuku; işçi hakları ve ücretleri, çalışma koşullarının şartları ve koşulların nasıl olduğu, işçi sendikaları ve işçi-işveren arası her türlü mevzuatı incelemektedir....

Şanlıurfa İcra İflas Hukuku

Yargılama hukukuna yakın olan İcra iflas hukukuna “cebri icra hukuku” ya da “takip hukuku” da denir. Cebri icra, borçlarını alamayan gerçek veya tüzel kişilerin devlet z...

Şanlıurfa İcra Avukatı

Avukatlar kişi ya da kurumların ortaya çıkan problemlerini mahkemelerde yasalara uygun bir şekilde, güven içerisinde giderilmesini sağlayan ve adaletin tecelli etmesi iç...

Şanlıurfa Hukuk Büroları

Hukuk büroları ya da halk arasında avukatlık ofisleri, pek çok uzman avukatın yer aldığı mekanlardır. Herkesin arayacağı hukuki destek ve temsil hizmeti bu çatı altında...

Şanlıurfa Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul  avukatları, işlemler ve dava konularındaki tüm evrak işlemlerini üstlenirler. Emlak avukatları, satın alımlar, kiralama, inceleme ve değerlendirme dahi...

Şanlıurfa Danışman Avukat

Hiç şüphesiz avukatlık dünyadaki itibar gören ve çokça seçilen meslek dallarının ilk sıralarında yer almaktadır. Üniversitelerin ilgili bölümü olan Hukuk bölümünden mezu...

Şanlıurfa Ceza Avukatı

Şanlıurfa Ceza Avukatı Hakkında Ceza hukuku, suçlar ve cezalar ile ilgili kamu hukukuna giren bir bölümdür. Ceza hukuku özel ve genel olmak üzere iki ana bölüme ayrıl...