12 Kas

Şanlıurfa Avukatlık Bürosu

Hukuk kavramının temelinde insanların birden fazla kişiyle yaşaması yatmaktadır. Bireyler birden fazla kişi ile yaşamaya başladığı an artık sorumluluklar edinir ve bu sorumluluklar gereği bazı özgürlüklerinden feragat etmeleri gerekir. Hukuk kavramı bu düşünceden oluşmuştur. Toplum içinde yaşamak için bazı sınırları kabul etmek gerekir ki bu sınırları kabul etmeyenler için hukuk kavramı…

Devamını Oku
12 Kas

Şanlıurfa Aile Avukatı

Aile toplumun en küçük birimidir ve temel taşıdır. Bu nedenle oldukça önemlidir. Hayata başlanılan an itibari ile herkes bir aile ortamında kendini bulur ve yaşantılar hep bir aile ortamında devam eder. Sosyal davranışlarımız, alışkanlıklarımız ve daha pek çok alanımız aile denilen ortamda şekillenir ve gelişir. Buradan yola çıkılarak aile demek…

Devamını Oku
13 Haz

İşçinin kıdem tazminatı ve hakları

İşçinin kıdem tazminatı ve hakları ,iş sözleşmesi kanunda öngörülen hallerden biri ile sonra eren ve kanunda öngörülen en az sürenin üstünde çalışmış olan işçiye veya ölümü halinde ,kanuni mirasçılarına,işveren tarafından ödenen ve miktarı işçinin çalışma süresi ve ücretine göre belirlenen paradır. İşçinin kıdem tazminatı yıpranma tazminatı olarak da adlandırılabilir. KIDEM…

Devamını Oku
12 Haz

İş güvencesi ve işe iade davası

İş güvencesi ve işe iade davası Sözleşmesi feshedilen işçi ,sebep gösterilmeden veya geçerli bir sebep olmadan işten çıkarılmışsa bazı şartların varlığı halinde işe iadesini isteyebilir. İş sözleşmesinin işveren tarafından feshi ,koşulları varsa, sadece geçerli sebeplerin bulunması halinde mümkündür. Ancak belirtmek gerekir ki işçinin kendi iradesiyle işten çıkması durumunda İş güvencesi…

Devamını Oku
03 Haz

ÇOCUĞUN KAÇIRILMASI VE ALIKONULMASI

Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçu TCK’ da aile düzenine ilişkin suçlar kısmında düzenlenmiştir. Bu suç velayet ilişkisi düzenine uyulmamasının yaptırımlarını içerir. Bu suçla velinin ,vasinin,veya bakım ve gözetim yetkisine sahip kimselerin aile hukukundan doğan velayet ve vesayet haklarını ihlal edenin cezalandırılması amaçlanmıştır. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması konuyla bağlantısı dolaysıyla icra…

Devamını Oku
02 Haz

KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI SUÇU

  KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI SUÇU ; İnsan toplumsal bir varlıktır ve diğer insanlarla iletişim kurmak ve konuşmak ihtiyacı içerisindedir. İnsan, sözleri üzerinde tasarruf imkanına sahiptir. Sözlerinin etki alanını, yani sözlerinin kimler tarafından duyulacağını, kayda alınıp alınmayacağını belirleme hakkına sahiptir. Ancak günümüzde teknolojinin gelişmesi sebebiyle bu hak…

Devamını Oku
01 Haz

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu; Suçun işlenmesinde mağdurun rızası olsa dahi suçu işleyen cezalandırılır. Mağdurun rızası yoksa ve fiil cebir,tehdit,hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar ayrı bir suç tipi olarak kanunda yer almıştır. BU SUÇ TİPİ KANUN METNİNDE NASIL DÜZENLENMİŞTİR? Reşit olmayanla cinsel ilişki…

Devamını Oku
31 May

BOŞANMA DAVASINDA KREDİ BORÇLARI

Boşanma davasında kredi borçları oldukça sorun teşkil  eden boşanma sonrası malların kalan kredilerinin kim tarafından ödeneceği ve ödemelerin nasıl hesaplanarak edinilmiş mallar üzerinde nasıl bir tasarruf edileceği konusu karışıklıklara sebebiyet vermektedir. Boşanma davasında kredi borçları Katılma Alacağına Konu Taşınmazın KREDİ BORCU ÖDEMELERİNİN Bir Kısmının Mal Rejiminin SONA ERDİĞİ TARİHTEN SONRAYA…

Devamını Oku
27 May

KONUT VE İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİ

Konut ve işyeri kira sözleşmesi Doktrinde barınma ihtiyacına cevap veren mekanlar konut olarak tanımlanmıştır. Ayrıca bu mekanların konut olarak sayılabilmesi için üstünün örtülü olması gerekmektedir. işyerleri de yine kanunda ifade edildiği gibi çatılı mekanlardır. İşyeri sınai veya ticari nitelikte ekonomik faaliyetlerin ya da mesleki faaliyetlerin yürütüldüğü veya en azından baskın karakter…

Devamını Oku
26 May

BABALIK DAVASI ve BABALIK TESPİTİ

Babalık davası ve babalık tespiti Medeni kanunda ana ile evlilik ve tanıma dışında soy bağının kurulmasını sağlayan diğer bir yol babalık davasıdır. Evlilik dışında doğmuş olan çocuğun doğal babası çocuğunu kendi isteğiyle tanıyabilir. Ancak tanıma doğal babanın isteğine kalmış bir husustur. Babayı kendi çocuğunu tanımaya zorlamak mümkün değildir. Bu husus…

Devamını Oku