25 May

KONUT VE  İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

Konut ve işyeri kira sözleşmesinin sona ermesi, Kira sözleşmesinin sona ermesi hususu ülkemizde ciddi bir sorun olarak durmaktadır. Zira kiracı, sözleşmesel haklarını bilmediğinde kiraya veren tarafından istenildiği zaman evden çıkarılabilmektedir. Ancak şunu belirtmek gerekir ki Türk Borçlar Kanunu bu durumda kiracıyı koruyan hükümler getirmiştir. Belirtmek gerekir ki zamansal olarak kira…

Devamını Oku
24 May

KONUTUN AİLE KONUTU OLARAK KİRALANMASI

Konutun aile konutu olarak kiralanması aile konutuyla ilgili doktrinde çeşitli tanımlar yapılmıştır. Buna göre ailenin kullanımına özgülenmiş, dolaysıyla ailevi faaliyetlerin merkezini oluşturan ve bu bağlamda konut işlevine sahip , genellikle sabit nitelikte mekanı(yeri) aile konutu olarak adlandırabiliriz. Konutun aile konutu olabilmesi için eşlerin bireysel veya birlikte mülkiyetinde olması zorunlu değildir,…

Devamını Oku
19 May

ANLAŞMALI BOŞANMA DURUMUNDA ORTAK VELAYET ve GİDERLER

ORTAK VELAYET NEDİR ? Ortak velayet tarafların anlaşması ile çocuklar üzerinde tasarruflarını içeren mahkemenin de kamu düzeni güderek alacağı kararlar ile belirlenen gün ve tarihlerde velayet ilişkisinin paylaştırılmasıdır. ANLAŞMALI BOŞANMA DURUMUNDA ORTAK VELAYET ve GİDERLER mahkemece kararlaştırılmaktadır. Ortak velayet içeren anlaşmalı boşanma düzenlemesinde "tarafların giderlere eşit şekilde katılacakları ve çocuk kendisinde…

Devamını Oku
18 May

BOŞANMA DAVASINDA EŞLERDEN BİRİNİN ÖLÜMÜ

Boşanma davasının devamı sırasında eşlerden birinin ölümü ; Boşanma davasının devamı sırasında eşlerden birinin ölümü beklenmedik bir durumdur.Genellikle boşanma davaları çekişmeli olarak yıllar alan özellikle üst mahkeme sonuçları da beklenirken oldukça zaman alan davalardır. Boşanma davası devam ederken eşlerden birinin ölmesi durumunda ne olur ? 1- Boşanma davası konusuz kalacağından "karar…

Devamını Oku
17 May

Boşanma davalarında evden uzaklaştırma

Boşanma davalarında evden uzaklaştırma;  Kişiler eşlerine karşı aile içi olaylardan şiddet veya tehdit gibi fiiliyata dönmüş veya dönmesi muhtemel tehlikelerden kaçınmak adına evden uzaklaştırma EVDEN UZAKLAŞTIRMA NEDİR? Kişiler eşlerine karşı aile içi olaylardan şiddet veya tehdit gibi fiiliyata dönmüş veya dönmesi muhtemel tehlikelerden kaçınmak adına boşanma davasından önce evden uzaklaştırma kararına başvurabilmektedir.…

Devamını Oku
16 May

BOŞANMA DAVASI SONRASI SADAKATSİZLİK

Boşanma davası sonrası  gerçekleşen sadakatsizlik eylemine dayanılarak açılan YENİ boşanma davasına karşı DERDESTLİK İTİRAZI ileri sürülemez. Boşanma davası ile Sadakatsizlik ile ilgili her iki davada dayanılan VAKIALARIN TARİHLERİ farklıdır. SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ NEDİR ? Boşanma davası açılmakla eşlerin SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TMK m. 185/3) ortadan KALKMAZ/DEVAM EDER. Boşanma davası açıldıktan sonra gerçekleşen sadakatsizlik…

Devamını Oku
16 May

Evlilik öncesi mal varlıklarının boşanmadaki durumu

Evlilik öncesi mal varlıklarının boşanmadaki durumu ? Toplumda maddi kaygılar veya şüpheler ile evlilik öncesi mal varlıklarının tasarrufu ve evlilik sonrası mal ortaklığı kavramının net olarak algılanması gerekmektedir. Özellikle maddi imkanların çok fazla olduğu aile yapılarında karşımıza çıkan evlilik öncesi mal durumu çözümü açısından oldukça kolay bir denkleme haizdir.Gerek bireyler…

Devamını Oku
15 May

ŞİDDETE UĞRAYAN EŞ veya KADINLARIN HAKLARI

ŞİDDETE UĞRAYAN KADIN NE YAPMALIDIR? Şiddete uğrayan kadının veya eşin Aile mahkemesine başvurarak bazı taleplerde bulunması gerekmektedir.Şiddete uğrayan eşin  talepleri  hayatın olağan akışına uygun talepler olmalıdır. Şiddete uğrayan eş veya kadın uğradığı için boşanma davası açan ya da hakkında boşanma davası açılan eş için bulunduğu yer mahkemesi aile hakiminden talep…

Devamını Oku
10 May

İCRA TAAHHÜDÜ, TAAHHÜDÜ İHLAL VE İCRA TAKSİTLENDİRMESİ

İCRA TAAHHÜDÜ, TAAHHÜDÜ İHLAL VE İCRA TAKSİTLENDİRMESİ hakkında ; İcra Taahhüdü [İİK.m.111-İİK.m.340] İcra ve İflas hukukunda,borçlu borcunu rızası ile yerine getirmezse,takip alacaklısının(icra taahhüdü),borçlunun Devlet gücü ile borcunu yerine getirmeye zorlanmasını isteme hakkı vardır.Nitekim İcra ve İflas Kanunun tanıdığı imkanlar dahilinde borçlu, alacaklıya karşı olan borcunu eşit taksitler halinde ödeyerek borcundan kurtulabilir. Borcun…

Devamını Oku
08 May

TEMİNAT SENETLERİ VE NORMAL SENETTEN FARKLARI

TEMİNAT SENETLERİ VE NORMAL SENETTEN FARKLARI, Türk Ticaret Kanunun’da ve Borçlar Kanunun’da,kıymetli bir evrak özelliği taşıyan belgeler arasında yer almayan ticari güvencesi çerçevesinde iş ve hukuk hayatında önemli bir yer bulan ticari,hukuki belgedir. TEMİNAT SENEDİ NEDİR? -Bir anlaşma uyarınca işin,verilen sözün,mal veya hizmetin eksiksiz tamamlanacağını, taahhüdün sorunsuz yerine getirileceğini,verilen taahhüdün…

Devamını Oku