Sendikal Hak ve Borçlar

Sendika üyeliğinin özellikle işçiler açısından büyük önem taşıdığı şüphesizdir. Hukukumuzda, işçilerin, sendikanın faaliyetlerinden ve toplu iş sözleşmelerinden en geniş...

Ticari Defterlerin İspat Fonksiyonu

GİRİŞ 27846 sayılı ve 14.02.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 13.01.2011 tarihinde kabul edilmiş olup 01.07.2012 tarihinde yürür...

Tüketici Hakem Heyetleri

I. GİRİŞİktisadi ve sosyal alanlardaki genişleme ve gelişmeler ile serbest piyasa ekonomisinin değişen şartlan karşısında beliren sorunları yalnız başlarına çözemeyecekl...

İş Hukukunda Başka İşte Çalışma

Günümüzde gerek teknolojinin gelişmesi gerekse ekonomik ve kişisel ihtiyaçlar çalışma hayatının esnekleşmesine ve bunun sonucunda işçi ile işverenin birbirlerine bağımlı...

Borçlar Kanunu Ve Kira Sözleşmesi

BORÇLAR KANUNU’NUN KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLERİNE GÖRE KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ Türk Borçlar Kanununda, genel anlamda kira sözleşmesinin sona erme...