0

BOŞANMA DAVASINDA KREDİ BORÇLARI

Boşanma davasında kredi borçları oldukça sorun teşkil  eden boşanma sonrası malların kalan kredilerinin kim tarafından ödeneceği ve ödemelerin nasıl hesaplanarak edinilmiş mallar üzerinde nasıl bir tasarruf edileceği konusu karışıklıklara sebebiyet vermektedir.

Boşanma davasında kredi borçları Katılma Alacağına Konu Taşınmazın KREDİ BORCU ÖDEMELERİNİN Bir Kısmının Mal Rejiminin SONA ERDİĞİ TARİHTEN SONRAYA SARKMASI Halinde Hesaplama Yöntemi ;

Kredi borcu ödemelerinin bir kısmının mal rejiminin devamı süresince, bir kısmının da daha sonraki tarihlerde yapılmasında, mal rejiminin geçerli olduğu DÖNEMİN SONRASINA SARKAN ÖDEMELER, dava konusu taşınmazın “BORCU KABUL EDİLEREK” tasfiye gerçekleştirilir.

HESAPLAMA ŞEKLİ:

1- Önce, mal rejiminin sona erdiği tarihte henüz vadesi gelmediği için ÖDENMEMİŞ KREDİ BORÇ MİKTARININ, toplam kredi borcuna ORANI bulunur.Yani kredinin kalan kısmı esas malın değeri ile oranlanacaktır.

2- Bulunan bu KREDİ BORÇ ORANININ, taşınmazın TOPLAM SATIN ALIM BEDELİ KARŞISINDAKİ ORANINA dönüşümü gerçekleştirilir.taşınmazın değeri ile kredi kalan değeri oranlarak kalan miktar belirlenir.

3- Tespit edilen TOPLAM SATIN ALIM BEDELİ KARŞISINDAKİ ORANININ, taşınmazın tasfiye tarihindeki(karara en yakın) sürüm(rayiç) değeri ile çarpılmasıyla BORÇ MİKTARI belirlenir.

4- Bu şekilde saptanan taşınmazın BORÇ MİKTARI, tasfiye tarihindeki sürüm değerinden DÜŞÜLDÜKTEN SONRA KALAN MİKTAR, artık değere katılma alacağı hesaplamasında göz önünde bulundurulur.

Konuya ilişkin boşanma davaları sürecinde yeni boşanma sebebi ortaya çıkmasına  ilişkin Çelik Hukuk avukatlık  olarak sizlere hizmet vermekteyiz. Boşanma konuları çok teknik ve uzmanlık gerektiren konular olduğundan avukat yardımı almaktan çekinmeyiniz. Özellikle online danışma ve online randevu sistemlerimizin yanında danışma hatlarımızdan da yardım alabilirsiniz. Çelik Avukatlık bu süreçte sizlere hukuki destek verebileceği gibi doğru yönlendirmeler ile zaman noktasında hata yapmanızı önleyecektir.

Bir cevap yazın