Bononun Hukuki Niteliği, Menfi Tespit Davası

Bononun Hukuki Niteliği, Menfi Tespit Davası Borç İkrarı, Bononun Hukuki Niteliği, Menfi Tespit Davasındaki İspat Yükü ve Muvazaa İddiası Kararı T.C YARGITAY Hu...

YTTK’ da Çek ve İlgili Hükümler

GİRİŞ YTTK’ da Çek ve İlgili Hükümler ; Çalışmamda öncelikle, genel olarak zayi kavramını ele alıp ayrıntılı şekilde açıkladım. Daha sonradan çekin zayi edilmesi hali...

Anonim Şirketler ve Pay Senetleri

Anonim Şirketler ve Pay Senetleri ;   Bir anonim şirketin sermayesinin birbirine eşit paylarından bir parçasını temsil eden kıymetli evrak niteliğindeki belgel...

Havayolları İle Seyahat Eden Yolcuların Hakları

Havayolları İle Seyahat Eden Yolcuların Hakları ;Günümüzde havayolları ile seyahat etme oranı her sene ciddi anlamda artış göstermektedir. Dönem dönem hem havalimanların...

Kıymetli Evrakın Zayi Olması Hali

Kıymetli Evraklar Kıymetli Evrakın Zayi Olması Halinde Hamilin Önleyici Tedbir Alınmasını Talep Etme Hakkı Kıymetli evrakın, hamilin rızası olmaksızın çalınma, kay...

KİRACI VE KİRA İLİŞKİSİ

11 Ocak 2010 tarihinde, 818 sayılı Borçlar Kanununu ilga edecek olan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce kabul edilmiş, 04 Ocak 2011 tarihli...