Aile Hukuku

İçinde bulunduğumuz toplumun temeli ailedir. Aile toplumu oluşturan en küçük birim olması sebebiyle büyük bir öneme haizdir. İnsan doğduğu anda kendisini bu küçük sosyal birimin içinde bulur ve bütün sosyal ilişkileri bu “aile” dediğimiz toplulukta başlar ve gelişir. Aile kurumunun bu büyük önemi sebebiyledir ki hukukumuz bu konuya büyük bir yer ayırmıştır. Medeni kanunumuz aile kurumunun başlangıcından sona ermesine kadar hukukun konusunu oluşturabilecek birçok düzenleme ile bu konuya dair birçok hüküm koymuştur.

Medeni kanunumuz eşlerin birbiriyle ve çocuklarıyla olan ilişkilerini düzenleyen birçok kural getirmiştir dedik. Medeni kanun aile hukukunun konusunu oluşturan nişanlanma, evlilik, boşanma, tazminat, velayet, nafaka yükümlülüğü, soybağının kurulması ve sona ermesi, evlilik ve boşanmada mal yönetimi ve rejimi gibi konuları düzenleyerek devletin en küçük topluluğu olan aile bireylerinin hak ve yükümlülüklerini belirlemiştir. Bizler de ÇELİK Hukuk&Danışmanlık olarak bu konuda yüksek memnuniyet yüzdesiyle bölge insanına hukuki hizmet vermekteyiz.

 

Dava Türleri

Aile Konutu Şerhi Konulması takibi ve davası
Aile Konutu Üzerinde Sağ Eşe İntifa Hakkı Tesisi takibi ve davası
Ana Baba Rızası Arama takibi ve davası
Aile Konutu Şerhinin Terkini takibi ve davası
Babalık ile Tanıma Beyanının Tespiti takibi ve davası
Bekleme Müddetinin Kaldırılması takibi ve davası
Boşanan Kadının Kocasının Soyadını Kullanmaya İzin takibi ve davası
Boşanma ve Boşanma Ve Mal Paylaşımı
Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Anlaşmalı Boşanma takibi ve davası
Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma takibi ve davası

Babalık ile Kurulan Soybağına İtiraz ve İptal takibi ve davası  

Terk Nedeniyle Boşanma takibi ve davası
Boşanma ve Mal Paylaşımı takibi ve davası

Babalık ile Tanımanın İptali takibi ve davası

Ayrılık takibi ve davası
Çocukla Kişisel İlişki Kurulması takibi ve davası
Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması  takibi ve davası
Kişisel Eşyanın İadesi takibi ve davası
Değer Artış Payından Doğan Alacak takibi ve davası
Katılma Alacağı takibi ve davası
Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle  Çekişmeli Boşanma takibi ve davası
Nafaka takibi ve davası
Nafakanın Artırımı takibi ve davası
Nafakanın Kaldırılması takibi ve davası
Koruma Kararının Kaldırılması takibi ve davası
Yoksulluk Nafakası takibi ve davası
Yoksulluk Nafakasının Arttırılması takibi ve davası Boşanma Protokolü Kaynaklı ise
Eşya Alacağı takibi ve davası
Tanıma ve Tenfiz takibi ve davası
Yasal Mal Rejiminin Mal Ayrımına Dönüşümü takibi ve davası
Tazminat davası Nişanın Bozulması Nedeniyle takibi ve davası
Evden Uzaklaştırma
Tazminat davası Nişanın Bozulması Nedeniyle Manevi Tazminat takibi ve davası
Uluslar Arası Çocuk Kaçırma İadesi Kararı takibi ve davası
Çocuk Mallarının Korunması takibi ve davası
Velayet davası Velayetin Düzenlenmesi takibi ve davası
Boşanma takibi ve davası
Yargılanmanın Yenilenmesi takibi ve davası

Evlat Edinme takibi ve davası

Nafaka (Nafakanın Azaltılması takibi ve davası

Tedbir Nafakasının Kaldırılması takibi ve davası

Nişan Bozulması takibi ve davası

Tazminat davası Hediyelerin Geri Verilmesi İstemli takibi ve davası

Tazminat davası Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddi Tazminat takibi ve davası

Babalık Davası takibi

Tazminat davası Nişanın Bozulması Nedeniyle Tazminat ve Hediyelerin Geri Verilmesi

Velayet davası Velayetin Değiştirilmesi takibi ve davası

Velayet takibi ve davası

Aile Mallarının Korunması takibi ve davası
Velayet davası Velayetin Kaldırılması takibi ve davası