Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku, gelişen dünyamızda teknolojik gelişmeler kapsamında  insanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlarda tasarruf ettiği, cihazlar ve benzeri sistemler aracılığıyla bir araya gelmesi, işlenmesi, saklanması ve korunması ile bunlara zarar verecek ihtilafların çözümü ile ilgilenen hukuk dalına bilişim hukuku denir. Bu sistem dâhilinde yapılan hatalı veya amaçlı cezai nitelik taşıyan işlemlerde bilişim suçunu doğurmaktadır. Günümüzde Siber suçlar da diye adlandırılan bilişim suçları kişilerin elektronik ortamdaki verilerinin aşağıda sıralanmış şekilde kullanılması ile bilişim  hukuk dalının ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Bilişim hukuku bir hak sahibinin hukuki durumlarını koruyabilmesi için elzem olan günümüz çağında gerek hukuki gerek cezai durumların ortaya çıktığı bir hukuk dalıdır.

Özellikle son dönemlerde ortaya çıkan bilişim suçları kapsamında birçok vatandaşın cezai sorumlulukları ortaya çıkmış ve yargılanma süreçleri söz konusu olmuştur. Bu kapsamda Çelik Hukuk & danışmanlık müvekkillerine bilişim hukuku diger bir deyimle bilişim suçlar (siber suçlar) kapsamında hukuki destek sağlamaktadır.

Bilişim suçları aşağıdaki şekillerde karşımıza çıkmaktadır;

 • Bilişim Sistemine izinsiz olarak  Girme Şeklindeki Bilişim Suçu işlenebilir.
 • Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Bilişim Suçları işlenebilir.
 • Banka, Kredi Kurumu veya Kamu Kurumuna Ait Bilişim Sistemi Üzerinde İşlenen Bilişim Suçları
 • Haksız Çıkar Sağlama Yoluyla Bilişim Suçları
 • Banka Kartları veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Yoluyla Bilişim Suçu
 • İstenmemiş iletilerin gönderilmesi
 • Dolandırıcılık
 • Müstehcen veya saldırgan içerik
 • Rahatsızlık verme
 • Korkutma veya hakaret
 • Uyuşturucu kaçakçılığı
 • Siber terörizm
 • Siber savaşı