İş Hukuku

Günümüzde globalleşen dünyanın hukukun üstünlüğü kavramı ve hak arayışı kapsamında işçi ve işverenin hakları gelişmiş ülkeler düzeyinde gelişim göstermektedir. İşçi hakları  ve işverenin haklarının kanun ile korunması ve bu kapsamda devletçe çoğu zaman mağdur olduğu gerekçesi ile iş kanunumuz işçinin yanında ve koruyucusu özelliği taşımaktadır.Şanlıurfa da işçi avukatlığı noktasında ofisimiz hizmet vermektedir.

Çelik Hukuk& Danışmanlık olarak bizler işçi  avukatlığı ve işveren avukatlığı  kapsamında toplu iş sözleşmeleri ve toplu iş hukuku işten çıkarma gibi durumlarda sistem içerisinde hızlı çözümler sunmaktayız.

İş Davası Türleri

Şanlıurfa da Kıdem  Tazminatı Davası ve takibi

Şanlıurfa da İhbar Tazminatı Davası ve takibi

Şanlıurfa da Ücret Alacağı Davası ve takibi

Şanlıurfa da Hizmet Tespiti davası ve takibi

Şanlıurfa da İşe İade Davası ve takibi

Şanlıurfa da Manevi Tazminat Davası ve takibi

Şanlıurfa da Destekten Yoksun Kalma Tazminatı ve takibi

Şanlıurfa da Eşit Davranma İlkesine Aykırılık Sebebiyle Tazminat Davası ve takibi

Şanlıurfa da Özensiz İfa Davası ve takibi

Şanlıurfa da Maddi Tazminat Davası ve takibi

Şanlıurfa da Çalışma Belgesinin Verilmemesi Sebebiyle Tazminat Davası ve takibi

Şanlıurfa da Kötü Niyet Tazminatı ve takibi

Şanlıurfa da Yurtdışındaki Çalışma Süresinin Borçlanılabileceğinin Tespiti ve davası ve takibi

Şanlıurfa da Maddi ve Manevi Tazminat Davaları ve takibi

Şanlıurfa da Rekabet Yasağına Aykırılık Sebebiyle Tazminat Davası ve takibi

Şanlıurfa da Sendikal Tazminat Davası ve takibi