MirasHukuku Faaliyet Alanları

  • Anasayfa
  • MirasHukuku Faaliyet Alanları

Miras hukuku,insanın ölümünden sonra malvarlığının kimlere ne ölçüde kalacağını gösteren ve bununla ilgili hukuki kurallar koyan bir alandır. Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere miras hukuku ölüme bağlı bir malvarlığı hukukudur. Dolaysıyla bu hukuk dalının hüküm ve sonuçları ancak malvarlığı sahibinin  ölümünden sonra meydana gelebilecektir. Miras hukuku, özelliği itibariyle mülkiyet hakkını kuvvetlendirir ve bir kimsenin malik olduğu eşya ve malların ,ölümünden sonra arzu ettiği kişilere geçmesini sağlar. Miras hukuku olmasaydı, mülkiyet hakkı kuvvetini yitirir ve kişiye ancak hayatı süresince faydalanabileceği bir hak haline düşmüş olurdu.

Miras hukuku bir çok ilgilinin menfaatiyle bağıntılıdır. Öncelikle mal mülk sahibi bir insan için ölümünden sonra kime kalacağını veya kalmasını istediği kişiler açısından önem taşımaktadır. Bu açıdan miras bırakanın menfaati ile ilişkilidir.toplum hayatında miras anlaşmazlıklarından doğan birçok sorunla karşılaşılır. Bu açıdan miras hukukunda sağ kalanların menfaati vardır. Bunların yanında miras bırakanın alacaklıları ve devletin de ilgi ve menfaati vardır. işte miras hukuku bütün bu menfaatleri düzenleyen ve bu konuda belli bir düzeni sağlayan hukuk dalıdır. Miras hukukunda ölüme bağlı tasarruflar(vasiyetname),yasal mirasçılık,saklı pay,vasiyet türleri,vasiyetin iptali,mirasta tasarruf oranı,mirasçılıktan çıkarma gibi miras hukukunu düzenleyen birçok hukuki kurum ve kavramlar vardır. Bizler de ÇELİK HUKUK&DANIŞMANLIK olarak Şanlıurfa da miras avukatlığı konusunda hukuki hizmet sunmaktayız.