Trafik Kazalarında Tazminat

Günümüzde ölümlerin ve yaralanmaların en büyük sebeplerinden birisi trafik kazalarıdır. Trafik kazalarıyla maddi zararlar oluşmakta; sürücü,yolcu veya yaya olan vatandaşların ağır yaralanmaları veya ölümleriyle sonuçlanabilmektedir. Gerek ölüm gerekse yaralanma veya maddi hasarlarda kazazedelere veya yakınlarına yaşanan acının yanında ciddi manada ekonomik kayıp olarak da zarar vermektedir. Bu noktada oluşan maddi zararların kazaya sebebiyet veren araçların zorunlu trafik sigortası kapsamında sigortalandığı sigorta şirketi tarafından karşılandığını belirtmek gerekir.

Trafik kazaları sebebiyle oluşan manevi zararlar ise zorunlu trafik sigortası teminatı dışındadır. Bu sebeple uğranılan manevi zararların tazmini için kazanın oluşumunda sorumluluğu olan kişilere müracaat edilir. Şanlıurfa da trafik kazası sebebiyle uğranılan maddi manevi zararların tazmini hususu çok bilinmemekte ve bu açıdan büyük hak kayıpları yaşanmaktadır. Bizler de ÇELİK Hukuk&Danışmanlık olarak Şanlıurfa da trafik kazalarında uğranılan zararları tazmin etme hususunda hukuki hizmet sunuyoruz.