Aile Hukuku

İçinde bulunduğumuz toplumun temeli ailedir. Aile toplumu oluşturan en küçük birim olması sebebiyle büyük bir öneme haizdir. İnsan…

İcra – İflas Hukuku

Borcunu ödeyemeyen veya edimini yerine getirmeyen  borçlunun borcunun, alacaklının talebi ile , devlet zoruyla  ve kontrolü ile yerine…

Ceza Hukuku

İnsan sosyal bir varlık olması sebebiyle toplum içinde yaşar. Ne var ki toplumu oluşturan bireylerin  birbirleriyle olan ilişkilerine…

Bilişim Hukuku

TÜKETİCİ HUKUKU Çelik Avukatlık, tüketici hukuku alanında Avukat ekibi ile genel dava ve danışmanlık hizmetleri veriyor. Tüketicinin Korunması…
  Şanlıurfa Hukuk Bürosu

  Çelik Hukuk Avukatlık Bürosu

  ÇELİK Hukuk & Danışmanlık  olarak bizler şu hususu önemle belirtmek isteriz ki bu gün itibariyle ulaşmış olduğumuz başarılı noktanın mimarı, her sektörden var olan geniş müvekkil portföyümüzün bize duyduğu güven ve bizim bu güvene dayalı olarak ortaya koyduğumuz liyakatli ve özenli çalışma performansımızdır.

  7/24 Destek

  Şanlıurfa Şubesi

  Online Randevu

  Çelik Hukuk

  Faaliyet Alanlarımız

  LEGAL REPRESENTATION IN LITIGATION CASES

  TANIMA VE TENFİZ

  Uluslararası hukukun eylemlerinin gerçekleştirilebilmesi adına ülkeler arası tanıma ve tenfiz yolları kullanılmaktadır.Şanlıurfada tanıma ve tenfiz davalarını ivedilikle çözüme kavuşturmak adına müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Şanlıurfa’ da nüfüsa kayıtlı yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız Çelik Hukuk & danışmanlık aracılığı ile yurtdışında almış oldukları hukuki kararları işlevsel olarak şanlıurfada tanıma ve tenfiz işlemlerini gerçekleştirebilirler.

  AİLE HUKUKU

  İçinde bulunduğumuz toplumun temeli ailedir. Aile toplumu oluşturan en küçük birim olması sebebiyle büyük bir öneme haizdir. İnsan doğduğu anda kendisini bu küçük sosyal birimin içinde bulur ve bütün sosyal ilişkileri bu “aile” dediğimiz toplulukta başlar ve gelişir. Aile kurumunun bu büyük önemi sebebiyledir ki hukukumuz bu konuya büyük bir yer ayırmıştır. Medeni kanunumuz aile kurumunun başlangıcından sona ermesine kadar hukukun konusunu oluşturabilecek birçok düzenleme ile bu konuya dair birçok hüküm koymuştur.

  Medeni kanunumuz eşlerin birbiriyle ve çocuklarıyla olan ilişkilerini düzenleyen birçok kural getirmiştir dedik. Medeni kanun aile hukukunun konusunu oluşturan nişanlanma, evlilik, boşanma, tazminat, velayet, nafaka yükümlülüğü, soybağının kurulması ve sona ermesi, evlilik ve boşanmada mal yönetimi ve rejimi gibi konuları düzenleyerek devletin en küçük topluluğu olan aile bireylerinin hak ve yükümlülüklerini belirlemiştir. Bizler de ÇELİK Hukuk&Danışmanlık olarak bu konuda yüksek memnuniyet yüzdesiyle bölge insanına hukuki hizmet vermekteyiz.

  İcra – İflas Hukuku

  Borcunu ödeyemeyen veya edimini yerine getirmeyen  borçlunun borcunun, alacaklının talebi ile , devlet zoruyla  ve kontrolü ile yerine getirilmesini sağlayan hukuk dalıdır. Türkiye’de bu hukuk alanı, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile düzenlenmiş olup günümüze kadar birçok değişiklik yapılmıştır.

  Çelik Hukuk&Danışmanlık  Şanlıurfa da hukuk bürosu  olarak;  alacaklı veya borçlu konumunda olan müvekkillerimize karşı açılmış icra ve iflas takiplerinde hukuki yardımlar sağlıyoruz.

  Bilişim Hukuku

  Bilişim Hukuku, gelişen dünyamızda teknolojik gelişmeler kapsamında  insanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlarda tasarruf ettiği, cihazlar ve benzeri sistemler aracılığıyla bir araya gelmesi, işlenmesi, saklanması ve korunması ile bunlara zarar verecek ihtilafların çözümü ile ilgilenen hukuk dalına bilişim hukuku denir. Bu sistem dâhilinde yapılan hatalı veya amaçlı cezai nitelik taşıyan işlemlerde bilişim suçunu doğurmaktadır. Günümüzde Siber suçlar da diye adlandırılan bilişim suçları kişilerin elektronik ortamdaki verilerinin aşağıda sıralanmış şekilde kullanılması ile bilişim  hukuk dalının ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

  Tüketici Hukuku

  Çelik Avukatlık, tüketici hukuku alanında Avukat ekibi ile genel dava ve danışmanlık hizmetleri veriyor. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, , Borçlar Kanunu , Ticaret Kanunu vb. ilgili yönetmelikler alanına giren konuların, Şanlıurfa da Tüketici Hakem Heyeti ve Şanlıurfa da Tüketici Mahkemelerinde görülen ihtilaflı hususların çözümünde bölgemizde  hizmet vermekteyiz.

  Günümüzde bilinçlenen tüketiciler, haklarını aramak için dava yoluna gidebilmektedirler. Çelik Hukuk &Danışmanlık tüketiciler için Şanlıurfa da tüketici avukatlığı  hizmetleri vermektedir.

  Ceza Hukuku

  Ceza hukuku devletin ceza yaptırımı tehdidi ile uygulanmasını sağlamaya çalıştığı emir ve yasakları kapsayan hukuk kurallarını ifade eder. Ceza hukuku ilk önce emir ve yasakları belirler,ki bunlar suçlar kısmını oluşturur, ve sonrasında emir ve yasaklanmış fiillerin hukuki sonuçlarını tayin eder,bu kısım da ceza kurallarının müeyyide kısmını teşkil eder. Hukukumuzda suç olarak tanımlanmış; öldürme, yaralama, uyuşturucu ticareti yapmak,rüşvet ,zimmet, irtikap, adam kaçırma,cinsel saldırı,bilişim suçları, siyasi ve terör suçları gibi bir toplumda oluşabilecek hemen bütün uyuşmazlıklarda çeşitli suç ve yaptırımlar öngörmüştür. Biz de ÇELİK Hukuk&Danışmanlık olarak ceza hukuku avukatlığı konusunda hukuki hizmet sunmaktayız. Ceza hukuku avukatlığı teknik bir konu olup uzmanlık ve tecrübe gerektiren bir meslek koludur.

  HAKKIMIZDA

  ÇELİK Hukuk& Danışmanlık olarak bizler şu hususu önemle belirtmek isteriz ki bu gün itibariyle ulaşmış olduğumuz başarılı noktanın mimarı, her sektörden var olan geniş müvekkil portföyümüzün bize duyduğu güven ve bizim bu güvene dayalı olarak ortaya koyduğumuz liyakatli ve özenli çalışma performansımızdır.

  Şanlıurfa Hukuk Bürosu

  ÇELİK HUKUK

  ÇELİK HUKUK BÜROSU

  Hukuk şirketimiz 2012 yılında Av.Bilal ÇELİK ve Süleyman ŞEYHNEBİ tarafından kurulmuştur.

  Sıkça Sorulan Sorular

  Soru & Cevap

  General Liability and Litigation

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa.

  In the world crime only is lose

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa.

  Lawyer Civil Disobedience

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa.

  ŞANLIURFA ÇELİK HUKUK AVUKATLIK BÜROSU

  Hertürlü soru ve istekleriniz için: 0414 313 13 73