0

Gözaltına Alma

Gözaltına Alma Suçlu olarak algılanan kişinin ,suçu işlediğine dair bulguların olmasına ilişkin belirtiler de cumhuriyet savcının kararıyla ,soruşturmanın nihayete ulaşması amacıyla ,soruşturmanın olması açısından zaruri olması durumunda hakim önünde yargılanıncaya kadar veya serbest bırakılıncaya kadar kolluk güçleri tarafından tutulmasına denir.

Gözaltı kararını kim verir?

Gözaltı kararında bulunacak kişi cumhuriyet savcısıdır.

Cumhuriyet savcısı gözaltı kararını adli kolluğa yazılı gecikmesinde sıkıntı olan durumlarda sözlü olarak beyan eder.Sözlü olarak verilen bu emir kısa süre içerisinde adli kolluğa iletilir.

Gözaltına alınacak kişi güvenlik tedbiri açısından zorunlu olması ve kişinin suç işlediğine dair somut bir delilin varlığı olmasına bağlıdır.

Gözaltı süresi kaç gündür?

Gözaltı süresi yakalanma anında itibaren 24 saati geçmez.Yakalama yerine en yakın bulunan hakim veya mahkemeye gönderilmek için zorunlu süre 12 saati geçmez.

Ohal durumunda gözaltı süresi

Ohal durumunda gözaltı süresi değiştirilmiştir.Eski düzenlemede şüpheli sayılan kişinin yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilmesi için verilen zorunlu süre haricinde yakalama anından itibaren 30 günü geçemez.Yeni düzenlemede ise bu 30 günlük süre 7 güne düşürülmüştür.Cumhuriyet savcısına başvuru yapılması durumunda 7 günlük süre en fazla bir 7 gün daha  uzatılabilir.

Çocuklarda gözaltı süresi

Suçun işlendiği zaman on iki yaşını doldurmamış olanlar suç nedeniyle yakalanamazlar.Kimlik ve suç tespiti için yakalama yapılabilir.Lakin kimlik tespitinden hemen sonra serbest bırakılır.On iki yaşını doldurmuş lakin on sekiz yaşını doldurmamış çocuklar gözaltına alınabiliyor.

Gözaltına alınan bu çocuklar yakınlarına haber verilerek hemen cumhuriyet başsavcılığına gönderiliyorlar.

Gözaltı sürecinde şüphelinin hakları nelerdir?

Gözaltına alınan kişinin yakınlarına haber vermesi zorunludur.Bu durumda gözaltına alınırken kötü muamele görmeyi engelleştirir. Gözaltına alınan kişi 24 saat içerisinde adli merci önüne  çıkarılması zorunludur.

Her uzatılan süre için karar bildirilir.Avukat buna itiraz edebilir.Gözaltına alınan kişinin her işleme itiraz hakkı vardır.Savcılıkta susam hakkı vardır. Bilgisayarını alamazlar. Bilgilerinizi kopyalamak zorundalar.Gözaltına alınan kişi neyle suçlandığını bilmesi çok önemlidir.Göz altına alınacak kişinin avukat tesis etme hakkı vardır.

Gözaltı  kararına itiraz nasıl yapılır?

Gözaltı kararına itiraz yapabilmek için 3 koşul gerekmektedir.

   1)İfadesi alındı sırada talepte bulunarak ve bunun tutanağa geçmesini sağlayarak

   2)Dilekçe vermesi koşuluyla

   3)Yapılan itiraz kolluk aracılığıyla yapılmışsa vakit kaybetmeden sulh ceza hakimine ulaştırılması zorunludur.

Gözaltı kararına itiraz hangi kuruma yapılır?

Gözaltına alınan kişi bu itirazını ya kendisi ya da müdafiisi kanuni temsilcisi ,eşi veya birinci dereceden kan hısımı , sulh ceza hakimliğine başvurabilir.

Göz altı kararı adli sicile işler mi?

Gözaltına alınan kişi henüz özgürlüğüne bir kısıtlama getirilmediğinden ve hakkında bağlayıcı bir karar bulunmadığından ,adli siciline işlemez.

Bir cevap yazın