TÜRK MEDENİ KANUNUNDA VESAYET  VE VESAYET ALTINA ALINMA

10 Oca

TÜRK MEDENİ KANUNUNDA VESAYET  VE VESAYET ALTINA ALINMA

VESAYET NEDİR ?  Medeni ehliyeti kullanma ehliyetine sahip  olmayan kimselere mahkeme kararıyla vasi atama işlemine denir. Vesayet yetkisi, Vasilere, Sulh hukuk mahkemelerine, Asliye hukuk mahkemelerine, Kayyımlara ve Yasal Danışmanlara mahkeme kararıyla verilebilir ve mahkemece verilen yetkileri kapsar. Kural olarak vesayete kısıtlılar konu olmaktadır ancak istisnaen  küçüklerde vesayete konu olmaktadır.  …

Devamını Oku
31 May

BOŞANMA DAVASINDA KREDİ BORÇLARI

Boşanma davasında kredi borçları oldukça sorun teşkil  eden boşanma sonrası malların kalan kredilerinin kim tarafından ödeneceği ve ödemelerin nasıl hesaplanarak edinilmiş mallar üzerinde nasıl bir tasarruf edileceği konusu karışıklıklara sebebiyet vermektedir. Boşanma davasında kredi borçları Katılma Alacağına Konu Taşınmazın KREDİ BORCU ÖDEMELERİNİN Bir Kısmının Mal Rejiminin SONA ERDİĞİ TARİHTEN SONRAYA…

Devamını Oku
26 May

BABALIK DAVASI ve BABALIK TESPİTİ

Babalık davası ve babalık tespiti Medeni kanunda ana ile evlilik ve tanıma dışında soy bağının kurulmasını sağlayan diğer bir yol babalık davasıdır. Evlilik dışında doğmuş olan çocuğun doğal babası çocuğunu kendi isteğiyle tanıyabilir. Ancak tanıma doğal babanın isteğine kalmış bir husustur. Babayı kendi çocuğunu tanımaya zorlamak mümkün değildir. Bu husus…

Devamını Oku
24 May

KONUTUN AİLE KONUTU OLARAK KİRALANMASI

Konutun aile konutu olarak kiralanması aile konutuyla ilgili doktrinde çeşitli tanımlar yapılmıştır. Buna göre ailenin kullanımına özgülenmiş, dolaysıyla ailevi faaliyetlerin merkezini oluşturan ve bu bağlamda konut işlevine sahip , genellikle sabit nitelikte mekanı(yeri) aile konutu olarak adlandırabiliriz. Konutun aile konutu olabilmesi için eşlerin bireysel veya birlikte mülkiyetinde olması zorunlu değildir,…

Devamını Oku
19 May

ANLAŞMALI BOŞANMA DURUMUNDA ORTAK VELAYET ve GİDERLER

ORTAK VELAYET NEDİR ? Ortak velayet tarafların anlaşması ile çocuklar üzerinde tasarruflarını içeren mahkemenin de kamu düzeni güderek alacağı kararlar ile belirlenen gün ve tarihlerde velayet ilişkisinin paylaştırılmasıdır. ANLAŞMALI BOŞANMA DURUMUNDA ORTAK VELAYET ve GİDERLER mahkemece kararlaştırılmaktadır. Ortak velayet içeren anlaşmalı boşanma düzenlemesinde "tarafların giderlere eşit şekilde katılacakları ve çocuk kendisinde…

Devamını Oku
18 May

BOŞANMA DAVASINDA EŞLERDEN BİRİNİN ÖLÜMÜ

Boşanma davasının devamı sırasında eşlerden birinin ölümü ; Boşanma davasının devamı sırasında eşlerden birinin ölümü beklenmedik bir durumdur.Genellikle boşanma davaları çekişmeli olarak yıllar alan özellikle üst mahkeme sonuçları da beklenirken oldukça zaman alan davalardır. Boşanma davası devam ederken eşlerden birinin ölmesi durumunda ne olur ? 1- Boşanma davası konusuz kalacağından "karar…

Devamını Oku
17 May

Boşanma davalarında evden uzaklaştırma

Boşanma davalarında evden uzaklaştırma;  Kişiler eşlerine karşı aile içi olaylardan şiddet veya tehdit gibi fiiliyata dönmüş veya dönmesi muhtemel tehlikelerden kaçınmak adına evden uzaklaştırma EVDEN UZAKLAŞTIRMA NEDİR? Kişiler eşlerine karşı aile içi olaylardan şiddet veya tehdit gibi fiiliyata dönmüş veya dönmesi muhtemel tehlikelerden kaçınmak adına boşanma davasından önce evden uzaklaştırma kararına başvurabilmektedir.…

Devamını Oku
16 May

BOŞANMA DAVASI SONRASI SADAKATSİZLİK

Boşanma davası sonrası  gerçekleşen sadakatsizlik eylemine dayanılarak açılan YENİ boşanma davasına karşı DERDESTLİK İTİRAZI ileri sürülemez. Boşanma davası ile Sadakatsizlik ile ilgili her iki davada dayanılan VAKIALARIN TARİHLERİ farklıdır. SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ NEDİR ? Boşanma davası açılmakla eşlerin SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TMK m. 185/3) ortadan KALKMAZ/DEVAM EDER. Boşanma davası açıldıktan sonra gerçekleşen sadakatsizlik…

Devamını Oku
16 May

Evlilik öncesi mal varlıklarının boşanmadaki durumu

Evlilik öncesi mal varlıklarının boşanmadaki durumu ? Toplumda maddi kaygılar veya şüpheler ile evlilik öncesi mal varlıklarının tasarrufu ve evlilik sonrası mal ortaklığı kavramının net olarak algılanması gerekmektedir. Özellikle maddi imkanların çok fazla olduğu aile yapılarında karşımıza çıkan evlilik öncesi mal durumu çözümü açısından oldukça kolay bir denkleme haizdir.Gerek bireyler…

Devamını Oku
15 May

ŞİDDETE UĞRAYAN EŞ veya KADINLARIN HAKLARI

ŞİDDETE UĞRAYAN KADIN NE YAPMALIDIR? Şiddete uğrayan kadının veya eşin Aile mahkemesine başvurarak bazı taleplerde bulunması gerekmektedir.Şiddete uğrayan eşin  talepleri  hayatın olağan akışına uygun talepler olmalıdır. Şiddete uğrayan eş veya kadın uğradığı için boşanma davası açan ya da hakkında boşanma davası açılan eş için bulunduğu yer mahkemesi aile hakiminden talep…

Devamını Oku