Evrakta Sahtecilik Suçu Ve Cezası

10 Eyl

Evrakta Sahtecilik Suçu Ve Cezası

Evrakta Sahtecilik Suçu Ve Cezası Resmi evrakta sahtecilik suçu ve Özel Evrakta sahtecilik suçu olarak ayrılmaktadır.bu ayrım kapsamında Türk Ceza kanunu suç türünü tanımlayarak özelliklerini de belirmiştir. Resmi evrakta sahtecilik suçu Resmi evrakta sahtecilik suçu Türk Ceza Kanununda düzenlenen, kamu menfaatini ilgilendiren ve bu sebeple mağduru herzaman devlet olan(işlenen suç karşısında…

Devamını Oku
30 Ağu

Göçmen Kaçakçılığı Suçu Ve Cezası

Göçmen Kaçakçılığı Suçu Ve Cezası Göçmen olarak adlandırdığımız kişi mülteci olarak görülen nedenlerin dışında ,genellikle ülkeye ekonomik sebeplerle ,ülkesini kendi iradesiyle terk ederek, geldiği ülkeye o ülkenin yetkililerinin izni dahilinde yerleşen kişidir. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI NEDİR? Göçmen kaçakçılığı olarak adlandırılan suç türü maddi çıkar elde etmek amacıyla yasal olmayan yollardan türkiye ye…

Devamını Oku
25 Ağu

Vekaletsiz İş Görme

Vekaletsiz İş Görme dediğimiz kavram,işi halleden kişinin vekalet belgesi olmadan iş sahibi hesabına iş görmesi olarak tanımlanır.İş görmenin konusunu maddi eylemler,hukuki eylemler veya hukuki işlemler oluşturur. Vekaletsiz iş görme neticesinde işi gören kişi ve iş sahibi adına borçlar ve haklar doğar.İş sahibinin menfaatine olan bir eylemin ve bu eylemin geçerli bir…

Devamını Oku
20 Ağu

Şantaj Suçu ve Cezası

Şantaj suçu ve cezası Para sızdırmak veya bir çıkar sağlamak amacıyla bir kimseye kendisiyle ilgili onur kırıcı ,kötüleyici veya lekeleyici bir bilgiyi yaymak ve açığa çıkarmak amacıyla tehdit etmeye denir. Başka bir şantaj yöntemi iste herhangi bir kimseyi istemediği bir davranışa zorlayarak elinde bulundurduğu bilgiyle kişiye baskı uygulamaktır. Şantaj suçunun cezası…

Devamını Oku
11 Ağu

Gözaltına Alma

Gözaltına Alma Suçlu olarak algılanan kişinin ,suçu işlediğine dair bulguların olmasına ilişkin belirtiler de cumhuriyet savcının kararıyla ,soruşturmanın nihayete ulaşması amacıyla ,soruşturmanın olması açısından zaruri olması durumunda hakim önünde yargılanıncaya kadar veya serbest bırakılıncaya kadar kolluk güçleri tarafından tutulmasına denir. Gözaltı kararını kim verir? Gözaltı kararında bulunacak kişi cumhuriyet savcısıdır. Cumhuriyet…

Devamını Oku
03 Haz

ÇOCUĞUN KAÇIRILMASI VE ALIKONULMASI

Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçu TCK’ da aile düzenine ilişkin suçlar kısmında düzenlenmiştir. Bu suç velayet ilişkisi düzenine uyulmamasının yaptırımlarını içerir. Bu suçla velinin ,vasinin,veya bakım ve gözetim yetkisine sahip kimselerin aile hukukundan doğan velayet ve vesayet haklarını ihlal edenin cezalandırılması amaçlanmıştır. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması konuyla bağlantısı dolaysıyla icra…

Devamını Oku
02 Haz

KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI SUÇU

  KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI SUÇU ; İnsan toplumsal bir varlıktır ve diğer insanlarla iletişim kurmak ve konuşmak ihtiyacı içerisindedir. İnsan, sözleri üzerinde tasarruf imkanına sahiptir. Sözlerinin etki alanını, yani sözlerinin kimler tarafından duyulacağını, kayda alınıp alınmayacağını belirleme hakkına sahiptir. Ancak günümüzde teknolojinin gelişmesi sebebiyle bu hak…

Devamını Oku
01 Haz

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu; Suçun işlenmesinde mağdurun rızası olsa dahi suçu işleyen cezalandırılır. Mağdurun rızası yoksa ve fiil cebir,tehdit,hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar ayrı bir suç tipi olarak kanunda yer almıştır. BU SUÇ TİPİ KANUN METNİNDE NASIL DÜZENLENMİŞTİR? Reşit olmayanla cinsel ilişki…

Devamını Oku
04 May

Birinci veya İkinci haciz ihbarnamesi

  BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİ(İ.İ.K M.89/1) Birinci veya İkinci haciz ihbarnamesi Alacaklının talebi üzerine borçlunun üçüncü kişideki maaş ve ücret vb alacakları, alacağını haczeden icra dairesi üçüncü kişiye bir haciz ihbarnamesi gönderir, buna birinci haciz ihbarnamesi denir. Birinci haciz ihbarnamesi ile üçüncü kişiye, takip borçlusunun kendisinden olan alacağına haciz konulduğunu, alacak tahsil edilinceye…

Devamını Oku
01 May

KAMUSAL FAALİYET YÜRÜTENLER VE KAMU GÖREVLİLERİNİN ZİMMET SUÇU

ZİMMET SUÇU NEDİR ? KAMU GÖREVLİLERİNİN ZİMMET SUÇU ; Zimmet suç tipiyle korunması amaçlanan yararlardan birincisi,kamuya ait değerlerin hukuka aykırı olarak kullanımının engellenmesi ,bunların dürüst bir şekilde idaresinin ve kullanımının sağlanmasıdır. Böylece devletin mali menfaatleri korunmaktadır. Korunan diğer hukuksal menfaat ise kamu görevlilerin doğruluğu ve dürüstlüğü ,bunların devlete sahip olmaları gereken…

Devamını Oku