İşçinin kıdem tazminatı ve hakları

13 Haz

İşçinin kıdem tazminatı ve hakları

İşçinin kıdem tazminatı ve hakları ,iş sözleşmesi kanunda öngörülen hallerden biri ile sonra eren ve kanunda öngörülen en az sürenin üstünde çalışmış olan işçiye veya ölümü halinde ,kanuni mirasçılarına,işveren tarafından ödenen ve miktarı işçinin çalışma süresi ve ücretine göre belirlenen paradır. İşçinin kıdem tazminatı yıpranma tazminatı olarak da adlandırılabilir. KIDEM…

Devamını Oku
12 Haz

İş güvencesi ve işe iade davası

İş güvencesi ve işe iade davası Sözleşmesi feshedilen işçi ,sebep gösterilmeden veya geçerli bir sebep olmadan işten çıkarılmışsa bazı şartların varlığı halinde işe iadesini isteyebilir. İş sözleşmesinin işveren tarafından feshi ,koşulları varsa, sadece geçerli sebeplerin bulunması halinde mümkündür. Ancak belirtmek gerekir ki işçinin kendi iradesiyle işten çıkması durumunda İş güvencesi…

Devamını Oku
12 Mar

Yargıtay HGK İşçi Alacaklarının Belirsiz Alacak Davası Olduğuna Karar Verdi

Yargıtay HGK İşçi Alacaklarının Belirsiz Alacak Davası Olduğuna Karar Verdi. T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO: 2012/9-838 KARAR NO : 2012/715       YARGITAY   İLAMI İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ: Konya 1. İş Mahkemesi TARİHİ: 05/06/2012 NUMARASI : 2012/236-2012/369 DAVACI: …….. vekili Av. …….. DAVALI: ………. vekili Av. ……… Taraflar arasındaki “kıdem tazminatı ve fazla…

Devamını Oku
12 Mar

Sendikal Hak ve Borçlar

Sendikal Hak ve Borçlar Sendika üyeliğinin özellikle işçiler açısından büyük önem taşıdığı şüphesizdir. Hukukumuzda, işçilerin, sendikanın faaliyetlerinden ve toplu iş sözleşmelerinden en geniş şekilde faydalanmaları üyelikle mümkündür. Sendikalar açısından değerlendirildiğinde, sendikaların hem kendi aralarındaki rekabeti hem de işverenle pazarlık şansını belirleyen etken üye sayısıdır. Üyelerden tahsil edilen aidatlar sendikanın ekonomik…

Devamını Oku
12 Mar

İş Hukukunda Başka İşte Çalışma

İş Hukukunda Başka İşte Çalışma Günümüzde gerek teknolojinin gelişmesi gerekse ekonomik ve kişisel ihtiyaçlar çalışma hayatının esnekleşmesine ve bunun sonucunda işçi ile işverenin birbirlerine bağımlılıklarının azalmasına yol açmıştır. Böylece artık çalışma hayatında klasik hizmet sözleşmesi türlerinin dışında işçi ve işverene esneklik sağlayan yeni hizmet sözleşmesi türlerinin uygulama alanı bulduğu görülmektedir.…

Devamını Oku