ALACAĞIN TEMLİKİ (DEVRİ) TEMLİK SÖZLEŞMESİ

12 Kas

ALACAĞIN TEMLİKİ (DEVRİ) TEMLİK SÖZLEŞMESİ

Alacağın Temliki (Devri) Temlik Sözleşmesi konusunu aktarmadan evvel öncelikle Temlik nedir sorusunu ve diğer tanımları yapmakta fayda vardır.          TEMLİK NEDİR? ürk Borçlar Kanunu Madde 183 ile 194 arasında düzenlenmiştir. Alacağın temliki, mevcut bir alacağın alacaklısının değişmesi işlemidir. Alacakların üçüncü kişiye aktarılması ile gerçekleştirilir.Alacağın devri hem bir tasarruf işlemi aynı zamanda…

Devamını Oku
05 Eyl

İnternetten Haber ve İçerik Kaldırma

İnternetten Haber ve İçerik Kaldırma ; Çağımızda bilgisayarın her eve girmesi, internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte her gün internet ortamlarında, interaktif sosyal medya sitelerinde her konuda doğru ya da yanlış bilgi paylaşımları yapılmaktadır. Haber siteleri yaşanmış olayları halka haber verirken bazen ileri gidebilmekte, bazı olayları kamu bilgisine abartılı olarak aktarabilmektedir. Zaman içerisinde…

Devamını Oku
15 Ağu

Eser Sözleşmesi

Eser sözleşmesi dediğimiz kavram sahibinin bir eser meydana getirmeyi,iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Eser sözleşmenin taraflarının bir tanesi iş sahibi diğeri ise alacaklıdır.Taraflardan biri hem borçlu hem de alacaklıdır. ESER SÖZLEŞMESİ UNSURLARI NELERDİR? Eser sözleşmesinin unsurları şu şekildedir; *ESER KAVRAMI:Eser,iş sözleşmesinin, iş görme eyleminin neticesinde…

Devamını Oku
10 Oca

TÜRK MEDENİ KANUNUNDA VESAYET  VE VESAYET ALTINA ALINMA

VESAYET NEDİR ?  Medeni ehliyeti kullanma ehliyetine sahip  olmayan kimselere mahkeme kararıyla vasi atama işlemine denir. Vesayet yetkisi, Vasilere, Sulh hukuk mahkemelerine, Asliye hukuk mahkemelerine, Kayyımlara ve Yasal Danışmanlara mahkeme kararıyla verilebilir ve mahkemece verilen yetkileri kapsar. Kural olarak vesayete kısıtlılar konu olmaktadır ancak istisnaen  küçüklerde vesayete konu olmaktadır.  …

Devamını Oku
12 Kas

Mirasın reddi

Mirasın reddi kanuni veya atanmış mirasçıların kendilerine geçmiş olan mirası kabul etmemek hususundaki irade beyanlarıdır. Mirasın reddi hakkına sahip olanlar ,kanuni ve atanmış mirasçılardır. Mirasın reddi ,ancak miras hakkının mirasçıya geçmesinden sonra söz konusu olabilir. Mirasbırakan henüz hayatta iken , mirasın reddi mümkün değildir. MİRASBIRAKANIN ÖDEMEDEN ACZİ NEDENİYLE RED KAVRAMI…

Devamını Oku
12 Kas

Mirasçılıktan çıkarma

Mirasçılıktan çıkarma Günümüzde gerek yakın çevremizden gerek medyadan sık sık duyduğumuz bir ifadedir. Bunu evlatlıktan red kavramı olarak da kullananlar vardır. Burada miras bırakanın amacı bazı sebeplerle mirasçılarını mirastan mahrum bırakmaktır. Hukuken bu bazı şartların varlığı çerçevesinde mümkündür. Bu şekilde normal şartlarda saklı payları olan ,başka bir ifade ile her…

Devamını Oku
12 Kas

Ölüm durumunda miras paylaşımı

Ölüm durumunda miras paylaşımı Miras hukukunda en önemli hususlardan biri miras paylaşımının nasıl yapılacağıdır. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki Türk hukukunda zümre usulü geçerlidir. Önce hangi zümrede kimler var onu açıklayacağız.  Sonra genel bilgiler verip ardından da konuyu örneklerle zenginleştireceğiz. Ölüm durumunda miras paylaşımı Birici zümrede ölenin en yakın hısımları…

Devamını Oku
12 Kas

Şanlıurfa Vergi Hukuku

Vergi, kamu hizmetini karşılamak amacıyla, kişi ve kurumlardan kanun yoluyla alınan nakit paraya denir. Vergi aynı zamanda anayasamızda yer alan bir kanundur. Bu sebeple herkesin yerine getirmesi yükümlülüğü olan bir ödevdir. Herkesin ödeme gücüne göre alınan vergiyi devletin zorla alabileceği bir yükümlülüktür. Vergi genel olarak üç ayrıma bölünür. Bunlar; gelir,…

Devamını Oku
12 Kas

Şanlıurfa Tüketici Danışmanlık

Tüketim toplumunda yaşadığımız bu günlerde tüketicinin ve tüketici haklarının ne olduğu konusu herkesin kafasında bir soru işaretidir. Tüketici, iktisadi mal ve hizmetlerin belirli bir bedel karşılığında satın alarak kullanan kişiye denir. Sosyal hayatı kapsayan, eğlence, kültür ve gezi gibi aktivitelerde tüketim olarak sayılmaktadır. Alışverişin ve ticaretin fazla olduğu bu zamanda…

Devamını Oku
12 Kas

Şanlıurfa Ticaret Hukuku

Yaşamının ne getireceğini ve nelerle karşılaşacağımızı hiçbir zaman bilemeyiz. Severek evlenir ayrılmak zorunda kalabiliriz, ya da güvendiğimiz biri ile ticarete atıldığımızda bizi yanıltabilir ve bu nedenle zor duruma düşebiliriz. Tüm bu gibi durumlarda ise yapmamız gereken ilk şey adalete sığınmak ve hakkımızı mahkemelerde aramaktır. Bu konuda ise güvenilir avukatlık büroları…

Devamını Oku