Şanlıurfa Tazminat Kanunu

12 Kas

Şanlıurfa Tazminat Kanunu

İşçi tazminatı kanunu, işle ilgili görevleri yerine getirirken zararlı olan çalışanların giderlerini karşılamak üzere tasarlanan her devlette bir kurallar sistemidir. Çalışanlar kayıp ücretlerini, tıbbi masrafları, sakatlık ödemelerini ve rehabilitasyon ve yeniden eğitimle ilgili masrafları karşılayabilir. Sistem devlet tarafından yönetilir ve zorunlu işveren katkılarıyla finanse edilir. işçi ve memurların benzer bir…

Devamını Oku
12 Kas

Şanlıurfa Sigorta Hukuku

Ticaret hukukuna bağlı bir dal olarak bilinmekte olan, Sigorta hukuku oldukça önem içeren bir hukuk koludur. Bu alanda hizmet vermekte olan sigortacıların belirli bir prim ödemesi karşılığındapara değeri kadar karşılığı olan kişi menfaatlerine zarar verecek bir olgunun oluşmasını engellemek ve düzene sokmak adına oluşturulan bir hukuk dalı olarak tanımlanmaktadır. Hizmet…

Devamını Oku
12 Kas

Şanlıurfa Miras Avukatı

Ölen kişinin malvarlığına yönelik olarak gerekli düzenlemelerin yer aldığı hukuk dalı miras hukukudur. Yani bir kimsenin ölümüyle birlikte belli kişilerin edindiği haklar söz konusudur. Ölen kişinin gerisinde bıraktığı malvarlığı mirastır. Teknik olarak karşılığı terekedir. Yani yaşarken malvarlığı olan şey ölümle beraber tereke olur. Tüm bunlar ve daha pek çok düzenleme…

Devamını Oku
12 Kas

Şanlıurfa İş Mahkemesi Avukatları

İş kanunu gereğince; işçiler ve işveren ya da işveren kişinin vekilleri arasında iş sözleşmesinden, iş kanununa uzanan her türlü hak iddiasından doğan hukuki anlaşmazlıkların taşındığı mahkemelerdir. Yani işçi ve iş veren arasındaki iş sözleşmesine dayanan, yerine getirmesi gereken yaptırım, uygulama ve haklarla ilgilenen ve gerekli işlemleri yapmaya yetkili merciidir. İşveren…

Devamını Oku
12 Kas

Şanlıurfa İş Hukuku Avukatı

İş hukuku; işçi hakları ve ücretleri, çalışma koşullarının şartları ve koşulların nasıl olduğu, işçi sendikaları ve işçi-işveren arası her türlü mevzuatı incelemektedir. Bu hukuk dalının işleyiş ağırlığı genel olarak işçinin korunmasına yöneliktir. Burada ortaya çıkabilecek olan bir sürü insan münasebeti söz konusudur. İş hukukunun kapsamı hizmet akdinden doğan ve bu…

Devamını Oku
12 Kas

Şanlıurfa İdare Hukuku

Kamu kurumlarını ve bu kurumlarda çalışmakta olan çalışanların tüm haklarını konu edinmekte olan hukuk dalına verilen isimdir idare hukuku. Ele aldığı konular arasında tamamen kamu adının geçmesi nedeni ile bir çok farklı özelliğe  sahip olan bir dal olarak bilinmektedir. Kamu kurumlarının işleyişlerinin, çalışanlarına olan tutum ve davranışlarının anayasa üzerinde yer…

Devamını Oku
12 Kas

Şanlıurfa İcra İflas Hukuku

Yargılama hukukuna yakın olan İcra iflas hukukuna “cebri icra hukuku” ya da “takip hukuku” da denir. Cebri icra, borçlarını alamayan gerçek veya tüzel kişilerin devlet zoruyla borçlarının alınmasına denir. Yani icra iflas hukuku alacaklıların devlet yardımıyla alacaklarına nasıl kavuşacağını gösteren hukuk dalıdır. Devlet burada hukuk çerçevesi içerisinde zor kullanma yetkisine…

Devamını Oku
12 Kas

Şanlıurfa İcra Avukatı

Avukatlar kişi ya da kurumların ortaya çıkan problemlerini mahkemelerde yasalara uygun bir şekilde, güven içerisinde giderilmesini sağlayan ve adaletin tecelli etmesi için hukuk sistemine yardım eden meslek mensubu kişilerdir. Gerçek ve tüzel kişilerin haklarını savunan avukatlar, hukuk sorunlarında ve yasal konularda da yorum yaparlar. İcra hukuku ise alacaklarını alamayan gerçek…

Devamını Oku
12 Kas

Şanlıurfa Hukuk Büroları

Hukuk büroları ya da halk arasında avukatlık ofisleri, pek çok uzman avukatın yer aldığı mekanlardır. Herkesin arayacağı hukuki destek ve temsil hizmeti bu çatı altında vardır. Avukatlar mesleki faaliyetlerini burada icra etmektedirler. Bu nedenle bir hukuk bürosu şeffaf bir işleyişe ve güvenilir bir yapıya sahip olmalıdır. Şanlıurfa hukuk büroları kapsamında yapılan…

Devamını Oku
12 Kas

Şanlıurfa Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul  avukatları, işlemler ve dava konularındaki tüm evrak işlemlerini üstlenirler. Emlak avukatları, satın alımlar, kiralama, inceleme ve değerlendirme dahil olmak üzere gayrimenkul işlemlerini belgelemekte ve incelemektedir. Ayrıca, tapu sigortası ve çevre sorunlarının çözümüne yardımcı oluyorlar. Gayrimenkul işlemlerinde işler ters gittiğinde, gayrimenkul avukatları davaları açar ve davaları mahkemede savunurlar. Birçok gayrimenkul…

Devamını Oku