Şanlıurfa Danışman Avukat

12 Kas

Şanlıurfa Danışman Avukat

Hiç şüphesiz avukatlık dünyadaki itibar gören ve çokça seçilen meslek dallarının ilk sıralarında yer almaktadır. Üniversitelerin ilgili bölümü olan Hukuk bölümünden mezun olunduktan sonra elde edilen unvandır. Kanunları ve Anayasayı çok iyi bilmek zorundadır. Bir davayı üstlendiğinde onu tüm bilgi ve becerisiyle savunmak durumundadır. Davayı kazanan avukat meslek adına ilerleme…

Devamını Oku
12 Kas

Şanlıurfa Ceza Avukatı

Avukat denildiğinde insanlar daima en iyi avukatı bulma çabasına girerler. Bunun başlıca nedeni hukuki süreçlerin avukatla birlikte çok daha hızlı ve usulüne uygun ilerlemesidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta en iyi avukat kavramıdır. Ceza hukuku alanında en iyi avukata değil alanında uzmanlaşmış olan en iyi ceza avukatına ihtiyaç vardır. Hukuk…

Devamını Oku
12 Kas

Şanlıurfa Boşanma Davası

İnsanların yaşamsal kaideleri olumlu ya da olumsuz nedenler ile sıkıntıları beraberinde getirmektedir. Bundan dolayı aile arasında ya da iş sahalarında meydana gelen pürüz niteliğindeki olayların çözüm bulması için genel bir hizmet akışına ihtiyaç vardır. Buna takiben kişilerin yaptırımlarını ya da kişilerin ilişkini en iyi şekilde ele alan ve etkili sonuçlara…

Devamını Oku
12 Kas

Şanlıurfa Boşanma Avukatı

İnsanlar yollarını hiç ayrılamamak üzere evlilik denen olguyla birleştirmektedirler. Ancak kimi zaman işler yolunda gitmez ve insanlar birlikteliklerine boşanarak son verirler. Bu herkesin başına gelebilecek bir durumdur. Önemli olan bu süreci olabildiğince az zararla atlatmak ve sorunsuz bir boşanma gerçekleştirebilmektir. Bu hem kendiniz hem de varsa çocuklarınız için en doğrusu…

Devamını Oku
12 Kas

Şanlıurfa Avukatlık Bürosu

Hukuk kavramının temelinde insanların birden fazla kişiyle yaşaması yatmaktadır. Bireyler birden fazla kişi ile yaşamaya başladığı an artık sorumluluklar edinir ve bu sorumluluklar gereği bazı özgürlüklerinden feragat etmeleri gerekir. Hukuk kavramı bu düşünceden oluşmuştur. Toplum içinde yaşamak için bazı sınırları kabul etmek gerekir ki bu sınırları kabul etmeyenler için hukuk kavramı…

Devamını Oku
12 Kas

Şanlıurfa Aile Avukatı

Aile toplumun en küçük birimidir ve temel taşıdır. Bu nedenle oldukça önemlidir. Hayata başlanılan an itibari ile herkes bir aile ortamında kendini bulur ve yaşantılar hep bir aile ortamında devam eder. Sosyal davranışlarımız, alışkanlıklarımız ve daha pek çok alanımız aile denilen ortamda şekillenir ve gelişir. Buradan yola çıkılarak aile demek…

Devamını Oku
13 Haz

İşçinin kıdem tazminatı ve hakları

İşçinin kıdem tazminatı ve hakları ,iş sözleşmesi kanunda öngörülen hallerden biri ile sonra eren ve kanunda öngörülen en az sürenin üstünde çalışmış olan işçiye veya ölümü halinde ,kanuni mirasçılarına,işveren tarafından ödenen ve miktarı işçinin çalışma süresi ve ücretine göre belirlenen paradır. İşçinin kıdem tazminatı yıpranma tazminatı olarak da adlandırılabilir. KIDEM…

Devamını Oku
12 Haz

İş güvencesi ve işe iade davası

İş güvencesi ve işe iade davası Sözleşmesi feshedilen işçi ,sebep gösterilmeden veya geçerli bir sebep olmadan işten çıkarılmışsa bazı şartların varlığı halinde işe iadesini isteyebilir. İş sözleşmesinin işveren tarafından feshi ,koşulları varsa, sadece geçerli sebeplerin bulunması halinde mümkündür. Ancak belirtmek gerekir ki işçinin kendi iradesiyle işten çıkması durumunda İş güvencesi…

Devamını Oku
03 Haz

ÇOCUĞUN KAÇIRILMASI VE ALIKONULMASI

Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçu TCK’ da aile düzenine ilişkin suçlar kısmında düzenlenmiştir. Bu suç velayet ilişkisi düzenine uyulmamasının yaptırımlarını içerir. Bu suçla velinin ,vasinin,veya bakım ve gözetim yetkisine sahip kimselerin aile hukukundan doğan velayet ve vesayet haklarını ihlal edenin cezalandırılması amaçlanmıştır. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması konuyla bağlantısı dolaysıyla icra…

Devamını Oku
02 Haz

KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI SUÇU

  KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI SUÇU ; İnsan toplumsal bir varlıktır ve diğer insanlarla iletişim kurmak ve konuşmak ihtiyacı içerisindedir. İnsan, sözleri üzerinde tasarruf imkanına sahiptir. Sözlerinin etki alanını, yani sözlerinin kimler tarafından duyulacağını, kayda alınıp alınmayacağını belirleme hakkına sahiptir. Ancak günümüzde teknolojinin gelişmesi sebebiyle bu hak…

Devamını Oku