REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU

01 Haz

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu; Suçun işlenmesinde mağdurun rızası olsa dahi suçu işleyen cezalandırılır. Mağdurun rızası yoksa ve fiil cebir,tehdit,hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar ayrı bir suç tipi olarak kanunda yer almıştır. BU SUÇ TİPİ KANUN METNİNDE NASIL DÜZENLENMİŞTİR? Reşit olmayanla cinsel ilişki…

Devamını Oku
31 May

BOŞANMA DAVASINDA KREDİ BORÇLARI

Boşanma davasında kredi borçları oldukça sorun teşkil  eden boşanma sonrası malların kalan kredilerinin kim tarafından ödeneceği ve ödemelerin nasıl hesaplanarak edinilmiş mallar üzerinde nasıl bir tasarruf edileceği konusu karışıklıklara sebebiyet vermektedir. Boşanma davasında kredi borçları Katılma Alacağına Konu Taşınmazın KREDİ BORCU ÖDEMELERİNİN Bir Kısmının Mal Rejiminin SONA ERDİĞİ TARİHTEN SONRAYA…

Devamını Oku
27 May

KONUT VE İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİ

Konut ve işyeri kira sözleşmesi Doktrinde barınma ihtiyacına cevap veren mekanlar konut olarak tanımlanmıştır. Ayrıca bu mekanların konut olarak sayılabilmesi için üstünün örtülü olması gerekmektedir. işyerleri de yine kanunda ifade edildiği gibi çatılı mekanlardır. İşyeri sınai veya ticari nitelikte ekonomik faaliyetlerin ya da mesleki faaliyetlerin yürütüldüğü veya en azından baskın karakter…

Devamını Oku
26 May

BABALIK DAVASI ve BABALIK TESPİTİ

Babalık davası ve babalık tespiti Medeni kanunda ana ile evlilik ve tanıma dışında soy bağının kurulmasını sağlayan diğer bir yol babalık davasıdır. Evlilik dışında doğmuş olan çocuğun doğal babası çocuğunu kendi isteğiyle tanıyabilir. Ancak tanıma doğal babanın isteğine kalmış bir husustur. Babayı kendi çocuğunu tanımaya zorlamak mümkün değildir. Bu husus…

Devamını Oku
25 May

KONUT VE  İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

Konut ve işyeri kira sözleşmesinin sona ermesi, Kira sözleşmesinin sona ermesi hususu ülkemizde ciddi bir sorun olarak durmaktadır. Zira kiracı, sözleşmesel haklarını bilmediğinde kiraya veren tarafından istenildiği zaman evden çıkarılabilmektedir. Ancak şunu belirtmek gerekir ki Türk Borçlar Kanunu bu durumda kiracıyı koruyan hükümler getirmiştir. Belirtmek gerekir ki zamansal olarak kira…

Devamını Oku
24 May

KONUTUN AİLE KONUTU OLARAK KİRALANMASI

Konutun aile konutu olarak kiralanması aile konutuyla ilgili doktrinde çeşitli tanımlar yapılmıştır. Buna göre ailenin kullanımına özgülenmiş, dolaysıyla ailevi faaliyetlerin merkezini oluşturan ve bu bağlamda konut işlevine sahip , genellikle sabit nitelikte mekanı(yeri) aile konutu olarak adlandırabiliriz. Konutun aile konutu olabilmesi için eşlerin bireysel veya birlikte mülkiyetinde olması zorunlu değildir,…

Devamını Oku
19 May

ANLAŞMALI BOŞANMA DURUMUNDA ORTAK VELAYET ve GİDERLER

ORTAK VELAYET NEDİR ? Ortak velayet tarafların anlaşması ile çocuklar üzerinde tasarruflarını içeren mahkemenin de kamu düzeni güderek alacağı kararlar ile belirlenen gün ve tarihlerde velayet ilişkisinin paylaştırılmasıdır. ANLAŞMALI BOŞANMA DURUMUNDA ORTAK VELAYET ve GİDERLER mahkemece kararlaştırılmaktadır. Ortak velayet içeren anlaşmalı boşanma düzenlemesinde "tarafların giderlere eşit şekilde katılacakları ve çocuk kendisinde…

Devamını Oku
18 May

BOŞANMA DAVASINDA EŞLERDEN BİRİNİN ÖLÜMÜ

Boşanma davasının devamı sırasında eşlerden birinin ölümü ; Boşanma davasının devamı sırasında eşlerden birinin ölümü beklenmedik bir durumdur.Genellikle boşanma davaları çekişmeli olarak yıllar alan özellikle üst mahkeme sonuçları da beklenirken oldukça zaman alan davalardır. Boşanma davası devam ederken eşlerden birinin ölmesi durumunda ne olur ? 1- Boşanma davası konusuz kalacağından "karar…

Devamını Oku
17 May

Boşanma davalarında evden uzaklaştırma

Boşanma davalarında evden uzaklaştırma;  Kişiler eşlerine karşı aile içi olaylardan şiddet veya tehdit gibi fiiliyata dönmüş veya dönmesi muhtemel tehlikelerden kaçınmak adına evden uzaklaştırma EVDEN UZAKLAŞTIRMA NEDİR? Kişiler eşlerine karşı aile içi olaylardan şiddet veya tehdit gibi fiiliyata dönmüş veya dönmesi muhtemel tehlikelerden kaçınmak adına boşanma davasından önce evden uzaklaştırma kararına başvurabilmektedir.…

Devamını Oku
16 May

BOŞANMA DAVASI SONRASI SADAKATSİZLİK

Boşanma davası sonrası  gerçekleşen sadakatsizlik eylemine dayanılarak açılan YENİ boşanma davasına karşı DERDESTLİK İTİRAZI ileri sürülemez. Boşanma davası ile Sadakatsizlik ile ilgili her iki davada dayanılan VAKIALARIN TARİHLERİ farklıdır. SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ NEDİR ? Boşanma davası açılmakla eşlerin SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TMK m. 185/3) ortadan KALKMAZ/DEVAM EDER. Boşanma davası açıldıktan sonra gerçekleşen sadakatsizlik…

Devamını Oku