Evlilik öncesi mal varlıklarının boşanmadaki durumu

16 May

Evlilik öncesi mal varlıklarının boşanmadaki durumu

Evlilik öncesi mal varlıklarının boşanmadaki durumu ? Toplumda maddi kaygılar veya şüpheler ile evlilik öncesi mal varlıklarının tasarrufu ve evlilik sonrası mal ortaklığı kavramının net olarak algılanması gerekmektedir. Özellikle maddi imkanların çok fazla olduğu aile yapılarında karşımıza çıkan evlilik öncesi mal durumu çözümü açısından oldukça kolay bir denkleme haizdir.Gerek bireyler…

Devamını Oku
15 May

ŞİDDETE UĞRAYAN EŞ veya KADINLARIN HAKLARI

ŞİDDETE UĞRAYAN KADIN NE YAPMALIDIR? Şiddete uğrayan kadının veya eşin Aile mahkemesine başvurarak bazı taleplerde bulunması gerekmektedir.Şiddete uğrayan eşin  talepleri  hayatın olağan akışına uygun talepler olmalıdır. Şiddete uğrayan eş veya kadın uğradığı için boşanma davası açan ya da hakkında boşanma davası açılan eş için bulunduğu yer mahkemesi aile hakiminden talep…

Devamını Oku
10 May

İCRA TAAHHÜDÜ, TAAHHÜDÜ İHLAL VE İCRA TAKSİTLENDİRMESİ

İCRA TAAHHÜDÜ, TAAHHÜDÜ İHLAL VE İCRA TAKSİTLENDİRMESİ hakkında ; İcra Taahhüdü [İİK.m.111-İİK.m.340] İcra ve İflas hukukunda,borçlu borcunu rızası ile yerine getirmezse,takip alacaklısının(icra taahhüdü),borçlunun Devlet gücü ile borcunu yerine getirmeye zorlanmasını isteme hakkı vardır.Nitekim İcra ve İflas Kanunun tanıdığı imkanlar dahilinde borçlu, alacaklıya karşı olan borcunu eşit taksitler halinde ödeyerek borcundan kurtulabilir. Borcun…

Devamını Oku
08 May

TEMİNAT SENETLERİ VE NORMAL SENETTEN FARKLARI

TEMİNAT SENETLERİ VE NORMAL SENETTEN FARKLARI, Türk Ticaret Kanunun’da ve Borçlar Kanunun’da,kıymetli bir evrak özelliği taşıyan belgeler arasında yer almayan ticari güvencesi çerçevesinde iş ve hukuk hayatında önemli bir yer bulan ticari,hukuki belgedir. TEMİNAT SENEDİ NEDİR? -Bir anlaşma uyarınca işin,verilen sözün,mal veya hizmetin eksiksiz tamamlanacağını, taahhüdün sorunsuz yerine getirileceğini,verilen taahhüdün…

Devamını Oku
29 Nis

MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVASI

MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT NEDİR ?  menfi tespit ve istirdat davası Gerçekte (maddi hukuk açısından) borçlu olmadığı halde kendisine ödeme emri gönderilen takip borçlusu bir şekilde bu ödeme emrine itiraz edememiş veya itiraz ettiği halde elinde madde 68 hükmündeki belgeler olmadığından takip kesinleşmiş olabilir. Gerçekte borçlu olmayan takip borçlusu maddi…

Devamını Oku
29 Nis

BORÇLUNUN ALACAKLARINI HACZİ

BORÇLUNUN ALACAKLARINI HACZİ , BORÇLUNUN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEKİ MAL VE ALACAKLARININ HACZİ (İİK. 89/1-2-3 ) Borçlunun kendi mülkiyetindeki mallarının haczedilebilmesi gibi üçüncü kişilerdeki mal ve alacakları da haczedilebilir. Burada alacaktan kastedilen borçlunun bir kıymetli evraka bağlı olmayan alacaklardır. Bu alacaklar maaş ve ücret ile maaş ve ücret dışındaki alacaklardır. Borçlunun üçüncü…

Devamını Oku
12 Mar

Bononun Hukuki Niteliği, Menfi Tespit Davası

Bononun Hukuki Niteliği, Menfi Tespit Davası Borç İkrarı, Bononun Hukuki Niteliği, Menfi Tespit Davasındaki İspat Yükü ve Muvazaa İddiası Kararı T.C YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO: 2013/19-1622 KARAR NO: 2015/1238 YARGITAY İLAMI İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ: Muğla 2. Asliye Hukuk Mahkemesi ( Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) TARİHİ: 22/03/2013 NUMARASI: 2013/50 E…

Devamını Oku
12 Mar

Bankanın Tek Taraflı Olarak Tahsil Ettiği Masraf Ve Giderin İadesi

Bankanın Tek Taraflı Olarak Tahsil Ettiği Masraf Ve Giderin İadesi hakkında yargıtay kararı; T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/13-111 K. 2015/886 T. 4.3.2015 • BANKANIN TEK TARAFLI OLARAK TAHSİL ETTİĞİ MASRAF VE GİDERLERİN İADESİ ( Davalı Banka Tacir Olup Yaptığı Masrafları Tüketiciden İsteme Hakkı Bulunduğu – Bankanın Ancak Davaya…

Devamını Oku
12 Mar

Yargıtay HGK İşçi Alacaklarının Belirsiz Alacak Davası Olduğuna Karar Verdi

Yargıtay HGK İşçi Alacaklarının Belirsiz Alacak Davası Olduğuna Karar Verdi. T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO: 2012/9-838 KARAR NO : 2012/715       YARGITAY   İLAMI İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ: Konya 1. İş Mahkemesi TARİHİ: 05/06/2012 NUMARASI : 2012/236-2012/369 DAVACI: …….. vekili Av. …….. DAVALI: ………. vekili Av. ……… Taraflar arasındaki “kıdem tazminatı ve fazla…

Devamını Oku
12 Mar

Yargıtay HGK Çocuğu Göstermeyene Velayet de Yok

Yargıtay HGK Çocuğu Göstermeyene Velayet de Yok ; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 01.04.2015 tarihli güncel kararında, müşterek çocuğun velayetini alan annenin, çocuk ile babanın şahsi münasebet tesisine engel olmasını, velayetin anneden alınarak babaya verilmesi için yeterli saydı. Hukuk Genel Kurulu, gerekçesinde,”… davalı annenin sekiz yaşındaki müşterek çocuğun gelişimi için önemli olmasına rağmen babası…

Devamını Oku