YTTK’ da Çek ve İlgili Hükümler

12 Mar

YTTK’ da Çek ve İlgili Hükümler

GİRİŞ YTTK’ da Çek ve İlgili Hükümler ; Çalışmamda öncelikle, genel olarak zayi kavramını ele alıp ayrıntılı şekilde açıkladım. Daha sonradan çekin zayi edilmesi halinde başvurulabilecek hukuki yollardan olan; ödeme yasağı talep etme hakkı ve çekin mahkemece belirlenecek olan yere tevdii hakkını inceleyip, uygulamanın ne yönde olduğu hakkında Yargıtay kararları…

Devamını Oku
12 Mar

Anonim Şirketler ve Pay Senetleri

GİRİŞ          Anonim Şirketler ve Pay Senetleri ;   Bir anonim şirketin sermayesinin birbirine eşit paylarından bir parçasını temsil eden kıymetli evrak niteliğindeki belgelere hisse senetleri denir. Hisse senetleri hem kapalı tip anonim ortaklık hem de halka açık anonim ortaklıklar açısından şirket sermayesine katılımı temsil ettiğinden önem taşımaktadır. Çalışmamda ilk önce sermaye…

Devamını Oku
12 Mar

Havayolları İle Seyahat Eden Yolcuların Hakları

Havayolları İle Seyahat Eden Yolcuların Hakları ;Günümüzde havayolları ile seyahat etme oranı her sene ciddi anlamda artış göstermektedir. Dönem dönem hem havalimanlarında gözle görerek hem de televizyon kanallarında, uçuşun ertelenmesi veya iptal edilmesi nedeniyle insanların saatlerce ve hatta gün boyu havalimanında mağdur kaldıklarına şahit oluyoruz. Peki böyle bir durumla sizler…

Devamını Oku
12 Mar

Kıymetli Evrakın Zayi Olması Hali

Kıymetli Evraklar Kıymetli Evrakın Zayi Olması Halinde Hamilin Önleyici Tedbir Alınmasını Talep Etme Hakkı Kıymetli evrakın, hamilin rızası olmaksızın çalınma, kaybetme gibi durumlarda elinden çıktığında senedi ele geçirecek bir kişinin senedi, ibraz ederek hakkı talep etmesini önlemek amacı ile hamilin mahkemeye başvurarak ödemeden men kararı alması gerekmektedir. Alınan ödemeden men…

Devamını Oku
12 Mar

Kira ve Kiracı

KİRACI VE KİRA İLİŞKİSİ 11 Ocak 2010 tarihinde, 818 sayılı Borçlar Kanununu ilga edecek olan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce kabul edilmiş, 04 Ocak 2011 tarihli ve 27836 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 6098 sayılı yeni kanunun yürürlüğe gireceği tarih, 684. maddesi gereğince 1 Temmuz 2012 olarak…

Devamını Oku
12 Mar

Sendikal Hak ve Borçlar

Sendikal Hak ve Borçlar Sendika üyeliğinin özellikle işçiler açısından büyük önem taşıdığı şüphesizdir. Hukukumuzda, işçilerin, sendikanın faaliyetlerinden ve toplu iş sözleşmelerinden en geniş şekilde faydalanmaları üyelikle mümkündür. Sendikalar açısından değerlendirildiğinde, sendikaların hem kendi aralarındaki rekabeti hem de işverenle pazarlık şansını belirleyen etken üye sayısıdır. Üyelerden tahsil edilen aidatlar sendikanın ekonomik…

Devamını Oku
12 Mar

Ticari Defterlerin İspat Fonksiyonu

GİRİŞ 27846 sayılı ve 14.02.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 13.01.2011 tarihinde kabul edilmiş olup 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. İlgili kanun birçok yeniliği beraberinde getirmiştir. Aynı zamanda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 12.01.2011 tarihinde kabul edilmiş olup 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş ve gerek Türk Ticaret Kanunu…

Devamını Oku
12 Mar

Yargıtay ‘Tahliye Nedeni Değil’ Dedi Kiracılara Büyük Sürpriz

Antalya’da aidatını ödemediği için apartmandan çıkarılan kiracı yargıya başvurdu. Yargıtay, kiracının elektrik, su ve apartman aidatı gibi borçlar nedeniyle tahliye edilemeyeceğine karar verdi. Antalya’da kirada oturan bir vatandaş, apartman aidatlarını, elektirik ve su gibi faturaları ödemedi. Kiracısını uyaran ev sahibi sonuç alamadı. Bunun üzerine ev sahibi kiracısı aleyhine dava açtı.…

Devamını Oku
12 Mar

Tüketici Hakem Heyeti

Tüketici Hakem Heyetleri I. GİRİŞ İktisadi ve sosyal alanlardaki genişleme ve gelişmeler ile serbest piyasa ekonomisinin değişen şartlan karşısında beliren sorunları yalnız başlarına çözemeyecekleri anlaşılmış ve tüketici menfaatlerini korumak amacıyla çözümler aranmasının zorunlu olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Bu gerçek karşısında, günümüzde hemen hemen her hukuk düzeninde pozitif hukuka yönelik tüketiciyi…

Devamını Oku
12 Mar

İş Hukukunda Başka İşte Çalışma

İş Hukukunda Başka İşte Çalışma Günümüzde gerek teknolojinin gelişmesi gerekse ekonomik ve kişisel ihtiyaçlar çalışma hayatının esnekleşmesine ve bunun sonucunda işçi ile işverenin birbirlerine bağımlılıklarının azalmasına yol açmıştır. Böylece artık çalışma hayatında klasik hizmet sözleşmesi türlerinin dışında işçi ve işverene esneklik sağlayan yeni hizmet sözleşmesi türlerinin uygulama alanı bulduğu görülmektedir.…

Devamını Oku