Miras Hukuku

Miras hukuku alanında kurumsal olarak faaliyetlerimizi göstermekteyiz. Miras bırakanın ölmeden önce yapabileceği işlemler noktasında da hizmetlerimiz bulunmaktadır. Bunlar vasiyetname hazırlanması ve ölünceye kadar bakım sözleşmesi şeklinde karşımıza çıkar. Miras bırakanın vefatının ardından mirasçıları bakımından yürütülecek her türlü hukuki yolu da tarafımızca işletilmesi mümkündür. Düzenlenen vasiyetnamenin gerçeğe aykırı olduğunu düşünüyorsanız, vasiyetnamenin iptali ile ilgili de işlem meydana getirebilirsiniz. Tenkis davaları, denkleştirme davaları, mirastan mal kaçırma halinde muris muvazaasına dayalı davalarda müvekkillerimize yardım etmeyi amaçlamış bulunmaktayız. Bunlarla birlikte mirasçılıktan çıkarma, mirasın reddi, mirastan feragat gibi işlemleri de tarafımızla iletişime geçerek meydana getirebilirsiniz.