0

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu; Suçun işlenmesinde mağdurun rızası olsa dahi suçu işleyen cezalandırılır. Mağdurun rızası yoksa ve fiil cebir,tehdit,hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar ayrı bir suç tipi olarak kanunda yer almıştır.

BU SUÇ TİPİ KANUN METNİNDE NASIL DÜZENLENMİŞTİR?
Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu suç tipi TCK madde 104’te düzenlenmiştir. Buna göre ;
1) Cebir ,tehdit ve hile olmaksızın ,on beş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi ,şikayet üzerine ,iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
2) Suçun mağdurla arasında evlenme yasağı olan kişi tarafından işlenmesi halinde ,şikayet aranmaksızın on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
3) Suçun evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma,bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafında işlenmesi halinde ,şikayet aranmaksızın ikinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

BU SUÇ TİPİ ŞİKAYETE BAĞLI MIDIR?
Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu ; Yukarıda kanun maddesinde geçtiği üzere bu suç tipinde birinci fıkra uygulandığında cezalandırma için şikayet şartı vardır. Yani cebir tehdit ve hile olmaksızın on beş yaşını bitirmiş olan biriyle cinsel ilişkide bulunan kişi yukarıda belirtilen hapis cezasıyla cezalandırılır.
Ancak maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtildiği gibi suçun evlenme yasağı olan biriyle işlenmesi veya suçun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma,bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafında işlenmesi halinde suç şikayet aranmaksızın takip edilir ve fail cezalandırılır.

SUÇUN İŞLENMESİNDE MAĞDURUN RIZASI OLSA DAHİ SUÇ CEZALANDIRILIR MI?
Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun işlenmesinde mağdurun rızası olsa dahi suçu işleyen cezalandırılır. Mağdurun rızası yoksa ve fiil cebir,tehdit,hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar ayrı bir suç tipi olarak kanunda yer almıştır.

SUÇUN MAĞDURU KİMDİR?
Yukarıda kanun maddesinde de geçtiği üzere bu Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu mağduru 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış olan çocuklardır.

SUÇ İŞLEYEN KİŞİ HANGİ MAHKEMEDE YARGILANIR?
Yukarıda belirtilen maddenin birinci fıkrasını işleyen kişi asliye ceza mahkemesinde yargılanır.Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu  Ancak ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen nitelikli hallerin söz konusu olduğu durumlarda ise fail ağır ceza mahkemesinde yargılanır.

SUÇUN FAİLİ KADIN VEYA ERKEK OLMASI FARK EDER Mİ?
Kanunda suçun işlenmesinde fail veya mağdur olarak kadın ve erkek ayrımı yapılmamıştır. Dolaysıyla Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu suçun veya mağduru kadın veya erkek olabilir.

ŞİKAYET SÜRESİ NE KADARDIR ?
Kanuna göre Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu soruşturulması ve kovuşturması şikayete bağlı suçlarda suçun mağduru veya velisi veya vasisi tarafından 6 ay içinde şikayette bulunması gerekir. Yukarıda belirtilen TCK 104.maddesin birinci fıkrası şikayete bağlı olduğundan birinci fıkrada geçen suçun basit hali gerçekleştiğinde şikayet süresi 6 aydır. Ancak ikinci ve üçüncü fıkralardaki durumlarda suçun takibinin şikayete bağlı olmadığını yukarıda belirtmiştik. Yani Cebir ,tehdit ve hile olmaksızın ,on beş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunulması halinde şikayet süresi 6 aydır.

SUÇUN CAZASI NE KADARDIR?
İşlenen TCK 104.maddenin birinci fıkrasına girmesi halinde suçun cezası iki yıldan beş yıla kadardır. Yani failin Cebir ,tehdit ve hile olmaksızın ,on beş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunması halinde cezası 2 yıldan 5 yıla kadardır. İşlene suçun aynı maddenin ikinci veya üçüncü fıkralarına uygun olması halinde cezası on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasıdır.

Bir cevap yazın