0

Şanlıurfa İcra Avukatı

Avukatlar kişi ya da kurumların ortaya çıkan problemlerini mahkemelerde yasalara uygun bir şekilde, güven içerisinde giderilmesini sağlayan ve adaletin tecelli etmesi için hukuk sistemine yardım eden meslek mensubu kişilerdir. Gerçek ve tüzel kişilerin haklarını savunan avukatlar, hukuk sorunlarında ve yasal konularda da yorum yaparlar. İcra hukuku ise alacaklarını alamayan gerçek veya tüzel kişilerin borçlulara karşı hakkının savunmasıdır. Cüzi icra da denilen İcra hukuku, icra dairesi tarafından borçlunun mallarına el konulması yoluyla alacaklıların alacaklarını kolay bir şekilde temin etmesi için belirlenen bir hukuk dalıdır. İşte tam da burada icra avukatları devreye girer hukuk düzenini koruyarak sürecin hızlı ve en iyi şekilde ilerlemesine katkı sağlarlar.

İcra Avukatının Görevleri

Borcunu alamayan gerçek ve tüzel kişi icra sürecinin hızla ilerlemesini istiyorlarsa öncelikle iyi bir icra avukatı bulmaları gereklidir. Çünkü icra avukatı borç alacak konusuna doğru bir yasal yorum getirip, davanın gidişatını belirlemelidir. İyi bir avukat sağlam bir mantığa sahip olduğu için sorunu hemen çözme odaklıdır. Bu sebeple alacaklının hakkını mahkemeler önünde iyi savunacaktır. Ayrıca icra avukatları davayla ilgili tüm hukuki işleri izler ve bu işlerle ilgili belgeleri düzenler. Davasını aldığı mükellefin hakkını dava bitimine kadar savunmakla yükümlüdür. Sorumluluk sahibi ve tarafsız olması gereken bu avukatlar aynı zamanda soğukkanlı olarak davanın gidişatını en iyi şekilde yönlendirirler.

İcra Avukatına Neden İhtiyaç Duyulur?

İster küçük ister büyük meblağlarda olsun icra davaları zorlu davalardır. Bir tarafta alacaklı varken diğer tarafta borçlu vardır. Borçlu taraf dava sürecini uzatabilir, kaçabilir, iptal davası açabilir ve borcunu vermemek için gerekirse muvazaalı işlem bile yapabilirler. Alacaklı olan gerçek veya tüzel kişinin menfaatlerini korumak için bunların tespiti, izlenmesi ve kontrolü için icra avukatına ihtiyaç vardır. Çünkü icra avukatları işi almalarından başlayarak sürecin bitimine kadar yani alacaklının borcunu almasına kadar sürecin içinde olur ve mükellefinin menfaati doğrultusunda alacağın alınmasını sağlar.

Şanlıurfa İcra Avukatı Neler Yapmaktadır?

Şanlıurfa icra avukatları, icra davalarında kişi ya da kurumlar arasındaki anlaşmazlıkları mahkemeler karşısında en kısa sürede çözebilen kabiliyette olmaları sayesinde sürecin doğru ve sorunsuz çözümünü sağlamaktadırlar. Sorumluluk sahibi, anlayışlı ve sabırlı avukatlarımız çözüm odaklı çalışarak dava süreçlerini iyi bir şekilde yönetmektedirler. Titizlikle çalışan avukatlarımız davalarda ortaya çıkabilecek her türlü soruna karşı hazırlıklı ve soğukkanlıdırlar. Mükellefiyetini aldıkları kişilerle dava boyunca iletişim halinde olan avukatlar kurumların ve şahısların danışmanlıklarını dava bitimine kadar mükellefiyle iletişimde olur. Öncelikle borçlunun malları haciz edilmesiyle başlayan süreçten, malların satılarak para çevrilene ve alacaklıya ödenene kadar mükellefiyle iletişimde olur. Böylece mükelleflerin ekonomik ve zaman kaybını engeller. Alacaklarının kolay ve eksiksiz bir şekilde alınarak dava sürecini yönetirler.

Bir cevap yazın