Şanlıurfa İşçi Avukatı

HAKKIMIZDA

ÇELİK Hukuk& Danışmanlık olarak bizler şu hususu önemle belirtmek isteriz ki bu gün itibariyle ulaşmış olduğumuz başarılı noktanın mimarı, her sektörden var olan geniş müvekkil portföyümüzün bize duyduğu güven ve bizim bu güvene dayalı olarak ortaya koyduğumuz liyakatli ve özenli çalışma performansımızdır.

Devamını Oku

AVUKATA SORUN

Şanlıurfa İşçi Avukatı Hakkında

İş hukuku, işçi ile işveren arasında olabilecek her türlü sorunu inceleyen bir hukuk dalıdır. Özellikle de işveren karşısında daha zayıf olan işçinin haklarının korunmasına yönelik olarak geliştirilmiştir. Sanayileşmiş toplumlarda çok önemli ve kritik bir hukuk dalı olmaktadır.

Ülkemizde yürürlükte olan iş kanunun işçiyi koruyan bir yapıdadır. Gerçekleşen iş mahkemeleri de işçiyi koruma temelinde yürütülmektedir. Bu sebepledir ki birçok iş mahkemesi işçilerin lehine verilen kararlar ile sonuçlanmaktadır.

İşçi ve işveren arasında ihtilaflar çok çeşitli nedenlerden kaynaklı olmakla birlikte genellikle iş sözleşmelerinin haksız feshi ve haklın eksik alınması veya ödenmemesi gibi durumlarda olmaktadır. Şanlıurfa işçi avukatı olarak iş hukuku alanında uzmanlaşmış olarak müvekkillerimize destek verilmektedir.

Şanlıurfa İşçi Avukatı Faaliyet Alanları

İş hukuku kapsamına, işçi, işveren ve çalışma hayatı ile ilgili tüm faaliyetler girmektedir. Şanlıurfa işçi avukatı olarak müvekkillerimizin;

  • Kıdem ve ihbar tazminat alacaklarına yönelik davalarında,
  • İş kazaları ve maluliyet durumları sebebi ile açılan davalarında,
  • Sendika ile ilgili tazminat davalarında,
  • İşveren tarafından gerçekleştirilen mobbing veya kötü niyet davalarında,
  • Sözleşmelerin haksız yere fesh edilmesi durumunda işe iade davalarında,
  • Ödenmeyen veya eksik ödenen hakların alınması ile ilgili davalarda,
  • Olabilecek mesleki hastalıkların tespit edilmesi ve sonrasındaki davalarda

hizmet vermektedir. Bu gibi dava süreçleri yanı sıra iş sözleşmelerinin hazırlanması, işyerindeki sicil dosyalarının tanzim edilmesi, personel, disiplin gibi çalışma ve iş hayatı yönelik olarak gerekli olan yönetmeliklerin hazırlanması hususlarında da danışmanlık hizmeti vermektedir.

Özellikle günümüzde en fazla gündeme gelen mobbing ve kötü niyet içerikli davalarda da başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Uzman Kadro ve Deneyimli Avukatlar

Şanlıurfa işçi avukatı olarak işçilerin haklarının savunusu ve onların mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmaktayız. Konusunda uzman kadromuz ile her türlü hukuksal ve danışmanlık hizmetinde titizlik ile çalışılmaktadır.

Müvekkillerimiz için en etkili ve en hızlı sonuçların alınması için gerektiğinde uzman bilirkişiler ile de çalışılmaktadır. Şanlıurfa işçi avukatı olarak tüm avukatlık hizmetlerimizde büyük gizlilik ve kanunların çerçevesinde yürütülmektedir.