Şanlıurfa Tazminat Avukatı

HAKKIMIZDA

ÇELİK Hukuk& Danışmanlık olarak bizler şu hususu önemle belirtmek isteriz ki bu gün itibariyle ulaşmış olduğumuz başarılı noktanın mimarı, her sektörden var olan geniş müvekkil portföyümüzün bize duyduğu güven ve bizim bu güvene dayalı olarak ortaya koyduğumuz liyakatli ve özenli çalışma performansımızdır.

Devamını Oku

AVUKATA SORUN

Şanlıurfa Tazminat Avukatı Hakkında

Hukuka aykırı şekilde meydana gelmiş olaylar sonucunda ortaya çıkan maddi ya da manevi zararlara karşılık ödenen bedellere tazminat denilmektedir. Bu eylemlerin yargı ve mahkemeler nezdinde ki hukuksal çerçevesini de tazminat hukuku oluşturmaktadır.

Mahkemeler gerçek veya tüzel kişilerin uğramış oldukları bu zararları gidermek için maddi veya manevi tazminat şeklinde karar alırlar. Ancak tazminat hukukunun işleyebilmesi açısından yargıya başvurulması gerekmektedir.

Tazminatlar ile ilgili uymazlık durumlarında hukuk mahkemelerinde, devletin neden olduğu zararlar için idare mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir. Ancak farklı hukuksal süreçlerde de farklı davalarda dava sonucunda tazminat kararı da alınabilir. Şanlıurfa tazminat avukatı olarak tazminat hukuku alanında uzmanlaşmış olarak müvekkillerimize destek verilmektedir.

Şanlıurfa Tazminat Avukatı Faaliyet Alanları

Tazminat hukukunun temeli Türk Borçlar Kanununa dayanmaktadır. Tazminat hukuku trafik kazalarından, sözleşme yükümlülüklerine, haksız fiillerden çeşitli nedenler sonucu uğranılan çeşitli zararlara kadar geniş bir faaliyet alanı bulunmaktadır.

Şanlıurfa tazminat avukatı olarak müvekkillerimizin;

  • Medyada veya her türlü basın yayın organında yer alan haberler sebebi ile uğradıkları maddi veya manevi tazminat davalarına,
  • Çalıştıkları yerde meydana gelen ölümlü veya yaralanmalı da olabilen iş kazaları ile ilgili davalarına,
  • Trafik kazalarından dolayı meydana gelen maddi ve manevi tazminat davalarına,
  • Üçüncü şahıslar veya şirketler ile aralarındaki sözleşmelerden kaynaklı doğabilecek maddi ve manevi tazminat davalarına,
  • İftira, hakaret veya ceza hukuku kapsamına giren durumlar sonucunda olabilecek maddi ve mani tazminat davalarına,
  • Haksız fiillerden kaynaklanmış olan maddi ve manevi tazminat davalarına,
  • Resmi kurumlar yanı sıra gerçek veya tüze kişiler tarafından uğranılan her çeşit zarara karşı açılacak tazminat davalarına,

karşı başarılı şekilde hizmet vermektedir

Uzman Kadro ve Deneyimli Avukatlar

Her türlü avukatlık hizmetlerinde uzman kadrosu ve alanlarında deneyimli profesyonel avukatlarımız ile müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Tazminat hukuku alanında uzmanlaşmış ekibimiz ile her türlü maddi veya manevi tazminat davasında hedefimiz müvekkillerimiz için en doğru ve adaletli kararın alınmasını sağlamaktır.

Şanlıurfa tazminat avukatı olarak hızlı ve kaliteli hizmet ile sonuç odaklı iş anlayışla çalışmaktayız. Gerek dava açılması veya yürütülmesi gerekse de delilerin toplanmasında müvekkillerimize özenle hizmet verilmektedir.