0

Şanlıurfa Tazminat Kanunu

İşçi tazminatı kanunu, işle ilgili görevleri yerine getirirken zararlı olan çalışanların giderlerini karşılamak üzere tasarlanan her devlette bir kurallar sistemidir. Çalışanlar kayıp ücretlerini, tıbbi masrafları, sakatlık ödemelerini ve rehabilitasyon ve yeniden eğitimle ilgili masrafları karşılayabilir. Sistem devlet tarafından yönetilir ve zorunlu işveren katkılarıyla finanse edilir. işçi ve memurların benzer bir programa erişimi vardır. Hem çalışan hem de işveren için riski ortadan kaldırmak için geleneksel kişisel yaralanma davalarını değiştirmek için işçi tazminat yasaları mevcuttur. İşçi tazminatı sisteminin dışında, işlerinden dolayı yaralanan veya hasta olan çalışanlar bir dava açmalı ve işvereninin sorumlu olduğunu kanıtlamalıdır. Bu, gecikmelere neden olabilir ve çalışanların dava dosyasını kaybedip bir şey kazanamayacağı bir ihtimal vardır.

Dava Açma Hakkı

İşveren açısından, işçilerin tazminatı, büyük bir hasar ödülüne yol açabilecek dava olasılığını ortadan kaldırır. İşveren ihmalkar davranıp bir çalışan zarar görmüş veya öldürülmüş olsa dahi, işveren sisteme yapacağı olağan katkıların sorumluluğunu üstlenecektir (ancak böyle bir olaydan sonra ücreti artabilir). Özünde, işçilerin tazminatı, hükümet tarafından zorunlu hale getirilen bir sigorta programıdır. Sağladığı kesinlik karşılığında, işçi tazminat sistemi işçiler ve işverenler için bir fiyat taşır. İşçiler, ihmalkarlık nedeniyle işverenlerini veya iş arkadaşlarını dava etmekten men edilir ve bir dava ile elde edilenden daha az ücret alırlar. İşverenler için birincil dezavantaj, devlet tarafından talep edilen primlerdir. Bu ek bordro masrafı, bir işyerinde kazanın olup olmadığına bakılmaksızın ödenmelidir.
Kanun işçilerin tazminat tüzüklerini atlayıp tazminat davası açmasına izin veren bazı istisnalar sağlamaktadır. Bunlar, işverenin veya bir iş arkadaşının bilerek işçiye zarar vermesine neden olan durumları içerir. Hatalı ürünlerle veya toksik maddelere maruz kalan işçiler için istisnalar da mevcut olabilir. Dahası, işçiler, sürücüler, arazi sahipleri ve taşeronlar gibi üçüncü şahıslara karşı dava açmakta özgürdürler. İşçi tazminat talebinde bulunulduğunda, çalışanlar, çalışan şirketin iddianın geçerliliğine itiraz ettiğini öğrenmekten şaşırabilirler. İşverenler, uygun olmadığını düşündükleri iddialarla itirazda bulunma konusunda teşvik ederler çünkü sisteme ödediği ücretler bir dereceye kadar kendi adına ödenen talep sayısı tarafından etkilenir. Bir kez itiraz edildikten sonra, devlet işçileri tazminat kurulu iddiayı soruşturur ve bir karar verir.

Uzman Görüşü Alınır
Bu süreç boyunca, çalışan, devlet adına değerlendirmeler yapan bir doktor tarafından görülecektir. Bu doktorun tarafsız bir rol üstlenmesi beklenirken, çalışanlar doktor hasta gizliliğinin olmadığını fark etmelidir. Değerlendirme sırasında yapılan herhangi bir açıklama, işveren tarafından, olayın işle ilgili olmadığına veya yaralanmanın, çalışanların iddia ettiğinden daha az ciddi olduğunu iddia etmek için kullanabileceği anlamına gelir.

Yönetim kurulu talebin kapsamı dışındaysa, itiraz süreci mevcuttur. Mesele önce işçi tazminatı dairesi yetkilileri tarafından duyulacak. Bağlı illerde duruşma bir idare hukuku hakimi tarafından yürütüleceği ve daha ileri itirazlar alınması halinde dava bir inceleme paneline sunulacaktır. Bu idari yollar bittiğinde, çalışan devlet mahkemesinde davaya itiraz edebilir.

İşçilerin tazminat primleri, ortalama işverenin iş yapma maliyetinin% 2’sinden azını oluştursa da, bu durumlar, işverenlerin işçilerin hak etmediği fayda talep ettiği düşüncesiyle aşırı derecede çekişebilir. Durum, işveren için, haklı veya yanlış olarak, “ilke meselesi” ne kolayca bozulabilir. Böyle bir engeli gören yaralı işçiler aşırı eşleşmiş ve savunmasız hissedilebilir.

Bir çalışanın işçi tazminat sistemi altındaki haklarını korumanın en iyi yolu avukat tutmaktır. Yasanın bu alanında uzmanlaşmış bir avukat, duygusal olarak yükümlü işlemleri ve işçinin aklında en çok ilgisini çekmeyen işverenlerle uğraşmaya alışacaktır. Dahası, bir avukat, davayı, çalışanın aldığı para ve diğer yardımların miktarını en yükseğe nasıl taşıyacağını bilecektir.

Bir cevap yazın