0

Şanlıurfa Tüketici Danışmanlık

Tüketim toplumunda yaşadığımız bu günlerde tüketicinin ve tüketici haklarının ne olduğu konusu herkesin kafasında bir soru işaretidir. Tüketici, iktisadi mal ve hizmetlerin belirli bir bedel karşılığında satın alarak kullanan kişiye denir. Sosyal hayatı kapsayan, eğlence, kültür ve gezi gibi aktivitelerde tüketim olarak sayılmaktadır. Alışverişin ve ticaretin fazla olduğu bu zamanda tüketicileri korumak için birçok kanun çıkarılmıştır. Anayasamızda da geçen tüketici hakları konusu oldukça önemli bir kavramdır. Çünkü artık ticaret sadece görerek, dokunarak ve inceleyerek yapılmıyor. İnternet ve televizyonun yaygın olduğu toplumumuzda buralardan alışveriş de oldukça yaygındır. Bütün bunların çözümü için tüketici haklarına başvurabilir, hakkınızı hukuk nezdinde arayabilirsiniz. Tabi bunun için öncelikle iyi bir tüketici danışmanlığı yapan kişi veya kurumlar bulmak gerekir.

Tüketici Hakları Nelerdir?

Ülkemizin de katıldığı 1985 yılında kurulan birleşmiş milletler evrensel tüketici hakları bildirgesine göre 9 maddede sıralanan tüketici hakları vardır. Kısaca bu maddeleri sıralayacak olursak; ilk madde barınma, ısınma, haberleşme ve ulaşım gibi temel ihtiyaçların karşılanmasına dayalıdır. İkinci madde, satışa sunulan mal ve hizmetlerin sağlık açısından kişilere zarar vermeyecek şekilde olması gerektiği ile ilgilidir. Üçüncü madde, bilgi edinme hakkı ile ilgilidir. Üçüncü maddeye göre satışa sunulan mal veya hizmetin yanıltıcı reklam ve etiketinin olmaması gerekir. Dördüncü madde, tüketicinin hak ve çıkarlarını koruyabilmesi ve bilinçlenebilmesi için eğitilmesi gerekliliği ile ilgilidir. Beşinci madde, eğer tüketici satın aldığı mal veya hizmetten zarar gördüyse bu zararın giderilmesi ile ilgilidir. Altıncı madde, ülke ve doğal kaynakların doğru bir şekilde kullanılması için sağlıklı bir cevrede yaşama hakkı ile ilgilidir. Yedinci madde, ekonomik çıkarların korunması için satışa sunulan mal veya hizmetlerin uygun fiyatlı olması gerektiği ile ilgilidir. Sekizinci madde, rekabet ortamının oluşturularak tüketicinin istediği mal ve hizmetleri alabilme hakkıyla ilgilidir. Dokuzuncu ve sonuncu madde ise, temsil edilme, sesini duyurma ve örgütlenme hakkıyla ilgilidir. Bireyler haklarını bu şekilde arayarak seslerini daha fazla duyurabilmektedirler.

Tüketicinin Korunması İçin Kanunda Geçen Konular Nelerdir?

Tüketici kanununda geçen bazı maddeler vardır. Bunlar, ayıplı mal ve hizmetler, taksitli satışlar, satıştan kaçınma, kampanyalı satışlar, tüketici kredisi, kapıda satışlar, etiketler, sürekli yayınlar, kullanma kılavuzları, garanti belgesi, servis hizmetleri, reklam ve ilanlar, kalite denetimi gibi konular yer almaktadır. Bunların yanında tüketici haklarının korunması için anayasamızda tüketici konseyi ve hakem heyeti gibi kuruluşlarda yer alır. Böylece insanlar haklarını arayarak kandırılmanın ve ekonomik kaybının önüne geçmektedir.

Şanlıurfa Tüketici Danışmanlığı Bürosu

Tüketici hukukunda uzman bir kadro olarak kurulan büro yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. Tüketici hukukunu sektörel bazda ele alarak, detaylı, ekonomik ve sonuç odaklıdır. Tüketici hukukunun yaygınlaşması ve geliştirilmesi için çalışmakta ve bu doğrultuda tavsiyeler verebilmek için uzun zamandan beri çalışmaktadır. Profesyonel ve titiz ekibiyle tüketici haklarını en iyi şekilde korumaktadırlar.

Bir cevap yazın