0

Şanlıurfa Vergi Hukuku

Vergi, kamu hizmetini karşılamak amacıyla, kişi ve kurumlardan kanun yoluyla alınan nakit paraya denir. Vergi aynı zamanda anayasamızda yer alan bir kanundur. Bu sebeple herkesin yerine getirmesi yükümlülüğü olan bir ödevdir. Herkesin ödeme gücüne göre alınan vergiyi devletin zorla alabileceği bir yükümlülüktür. Vergi genel olarak üç ayrıma bölünür. Bunlar; gelir, harcama ve servet vergileridir. Gelir vergisi kişi ve kurumların gelirleri üzerinden alınırken, harcama vergileri konusuna göre yapılan harcamalardan alınır. Kişilerin gelirinden alınan vergi gelir vergisi, kurumların gelirinden alınan vergi ise kurumlar vergisi olarak tanımlanır. Ayrıca harcama vergileri olarak da katma değer vergisi, özel tüketim vergisi ve gümrük vergisi gibi birçok vergi çeşidi vardır. Emlak vergisi ve motorlu taşıtlar vergileri de servet vergisi olarak alınır.  Verginin en önemli özelliği de karşılıksız olmasıdır.

Vergi Hukuku Nedir?

Devletin yaptığı kamu hizmetlerinin karşılanması için belli miktarlarda gelire ihtiyacı vardır. Devlette bu giderleri çeşitli kaynaklardan karşılamaktadır. Bu kaynaklar; vergi, harç, resim, şerefiye, borçlanma, bağış ve yardımlar, para ve vergi cezaları, kamu mallarının satışı ve kiralamasından sağlanan gelirler ve kamu iktisadi teşebbüslerden sağlanan gelirlerdir. Vergi hukuku, devletin kamu gücüne dayanarak aldığı bu kaynakların karşılıklı hak ve ödevlerini düzenleyen kamu hukuku dalıdır. Ayrıca vergi hukuku doğan verginin niteliğini ve tahsilini düzenleyen kurallar bütünüdür. Bunlara ek olarak vergilendirme işlemleri aşamalıdır. Bunlar vergiyi doğuran olay gerçekleştikten sonra, tarh, tebliğ, tahakkuk ve son olarak da verginin son aşaması dediğimiz tahsili olarak sıralanır. Vergi borcunun sona ermesi içinde ödeme yapılmalıdır. Verginin zaman aşımına uğraması, silinmesi dediğimiz terkin işlemi de vergi borcunu sona erdirir.

Vergi Hukuku Gerekli Midir?

Vergi hukuku kamu hukuku içerisinde yer alır. Devletin yaptığı hizmetin karşılığı olarak alınsa da aslında karşılıksız bir ödevdir. Hukuk ülkelerin yazılı kurallarıdır. Bunların ortaya çıkmasının sebebi belirli bir düzenin kurulmasıdır. Bu sebeple eğer ki vergi hukuku olmasaydı kimin ve kadar vergi veya benzeri kaynakları ödemesi gerektiği bilinmezdi. Çünkü vergi hukuku gerçek ve tüzel kişilerin ne kadar vergi vereceğini, harç ödenmesi gerekiyorsa hangi hizmetlerden harç hangilerinden resim alınacağını belirtmiştir. Böylece hem haksızlığın hem de kayırmacılığın önüne geçilmiştir.

Şanlıurfa Vergi Hukuku Bürosu

Şanlıurfa vergi hukuk bürosu, Şanlıurfa sınırları içinde vergi uyuşmazlıklarını çözmek için uzman kadrosuyla ve deneyimli avukatlarıyla hizmet vermektedir. Öncelikli hedefi uzlaşma olan büroda, uzlaşma olmaması halinde vergi davaları, vergi ziyai ve usulsüzlük cezalarını kapsayan vergi hukuku konusunda danışmanlık yapmaktadır. Hesap hatalarında, usulsüzlüklerde, muafiyet istisnalarda, yanlış veya eksik beyanlarda, tarh işlemlerinde ve birçok vergi hukuku konusunda özenli ve dikkatli hizmet sunmaktadırlar. Ayrıca avukatları vergi konusunda uzman olan mali müşavirlerle çalışmaktadırlar. Böylece mükelleflerin karşılaştığı birçok sorunu titizlikle halletmektedirler.

Bir cevap yazın