Tüketici Hukuku

Hukuk büromuzda tüketici hukukundan kaynaklanan her türlü davaya karşın müvekkillerimizin hakları korunması gayesiyle çalışma gerçekleştirilmektedir. Tüketici hukuku çerçevesinde abonelik sözleşmesi hazıranması, mesafeli satış sözleşmesi hazırlanması ve bu sözleşmelerden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkta tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Tüketici mahkemelerinde dava açılması ve davaların yürütülmesi işlemleri de aynı şekilde tarafımızca meydana getirilebilmektedir. Tüketici mahkemelerinde açılacak davalar ile ilgili destek almak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Dava Vekilliği Hizmetleri

 • Abonelik sözleşmesi davaları ve takibi
 • Ayıplı mallardan doğan davalar ve tespitleri
 • TOKİ sözleşmelerinden doğan davalar ve takipleri 
 • Devre tatil davaları ve hukuki süreçlerin değerlendirilmesi
 • Kapıdan satış davaları ve takibi
 • Kredi kartı sözleşmesi davaları ve takipleri
 • Paket turlardan doğan davalar ve takipleri
 • Haksız şartlardan doğan davalar ve takipleri
 • Ayıplı hizmetlerden doğan davalar ve taspitleri
 • Mesafeli satışlardan doğan davalar ve takipleri 
 • Tüketici kredilerinden doğan davalar ve takipleri
 • Konut finansmanı sözleşmelerinden doğan davalar ve takipleri
 • Garantili mal davaları ve takibi
 • Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne müracaatlar ve icraai işlemlerin takibi tahsilat
 • Taksitli ve kampanyalı satışlardan doğan davalar ve takipleri

Danışmanlık Hizmetleri

 • Tüketici hukukuna uygun tüm sözleşmelerin takibi ve hukuki destek
 • Tüketici şikâyet hattı kurulması ve hukuki destek
 • Tüketicilerin şikâyetlerini bizzat cevaplandırma ve hukuki destek
 • Abonelik sözleşmelerinin denetlenmesi ve hukuki destek
 • Kapıdan satış sözleşmelerinin denetlenmesi ve hukuki destek
 • Kapıdan satış sertifikaları için gereken başvurular ve hukuki destek
 • Finansman ve kredi denetimi ve düzenlemesi ve hukuki destek
 • Paket tur sözleşmelerinin hazırlanması ve hukuki destek
 • İşletmenin tüketici hukukuna uygunluğunun denetlenmesi ve hukuki destek
 • Tüketici Sözleşmelerinin kanuna uygun şekilde hazırlanması, denetimi ve hukuki destek
 • Devre tatil sözleşmelerinin denetlenmesi ve hukuki destek
 • Mesafeli satış sözleşmelerinin denetlenmesi ve hukuki destek
 • Mal veya hizmet satım sözleşmelerinin hazırlanması ve hukuki destek
 • Satıcı ile alıcı arasında yapılacak uyuşmazlık görüşmeleri ve hukuki destek
 • Taksitli kampanya sözleşmelerinin oluşturulması ve hukuki destek
 • Tüketici taleplerinin değerlendirilmesi ve hukuki destek