0

Göçmen Kaçakçılığı Suçu Ve Cezası

Göçmen Kaçakçılığı Suçu Ve Cezası Göçmen olarak adlandırdığımız kişi mülteci olarak görülen nedenlerin dışında ,genellikle ülkeye ekonomik sebeplerle ,ülkesini kendi iradesiyle terk ederek, geldiği ülkeye o ülkenin yetkililerinin izni dahilinde yerleşen kişidir.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI NEDİR?

Göçmen kaçakçılığı olarak adlandırılan suç türü maddi çıkar elde etmek amacıyla yasal olmayan yollardan türkiye ye insan sokmak veya türkiye den yurt dışına insan götürme olanağını sağlamaktır.Göçmen kaçakçılığının yapılmasında ki en büyük neden maddi çıkar elde etmektir.Kanun maddeleri şu şekilde sıralanmıştır;

1)Bir yabancının yasal olmayan yollarla ülkeye sokulması

2)Ülkeye girmiş bir yabancının ülkede kalmasına imkan sağlanması

3)Türkiye vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkma imkanının sağlanması

Göçmen kaçakçılığının teşebbüs edilmesi ,aynı şekilde yapılmış sayılarak cezalandırılır.

Mesela bir örneklendirme yapmak gerekirse göçmen kaçakçılığını yapan kişi yolda sınır kapısına ulaşmadan yakalanırsa aynı şekilde bu işi gerçekleştirmiş gibi ceza hükümleri uygulanır.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU

Göçmen kaçakçığı suçu iki farklı şekilde işlenebilir.İlk olarak bir yabancıyı yasal olmayan yollarla ülkeye sokma imkanını sağlamak.İkinci olarak ülkeye illegal yollardan girmiş bir yabancıyı ülkede kalmasını sağlamaktır veya türk vatandaşının illegal yollardan yurt dışına çıkmasını sağlamaktır.

Bu işlenen suçun en büyük sebebi maddi çıkarlar elde etmektir.

Eğer ki maddi çıkar olmadan bir kişinin , başka bir kişiye illegal yollardan ülkeye sokmak veya başka bir ülkeye sokmaya çalışmak suç sayılmamaktadır.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇUNUN CEZASI

Göçmen kaçakçılığı suçunun cezası 3 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 10.000 güne kadar adli para cezasıdır.

Göçmen kaçakçılığı suçu yarım kalmış, sınır kapısına kadar ulaşmamışsa bile suç sayılacak ve bu cezalar uygulanacaktır.

Göçmen olarak bir yere götürülen,getirilen kişinin bu esnada kötü muamele ve onur kırıcı davranışa maruz kalması durumunda göçme kaçakçısı olarak ceza alaca kişiye 3te ikisi oranında bu ceza artacaktır.Ve göçmen kaçakçılığı bireysel olarak yapılmaz ise bir örgüt içerisinde işlenirse verilen ceza yarı oranından artış gösterir.

Göçmen kaçakçılığı suçunun sabit olması halinde 3 yıl hapis cezası uygulanmaktadır.

Bu suçun ertelenmesi ,adli para cezasına çevrilmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması mümkün olmamaktadır.

İNSAN TİCARETİ SUÇU

İnsan ticareti suçu i göçmen kaçakçılığıyla benziyormuş gibi görünse de çok daha büyük bir suçtur. İnsan ticareti suçu zorla çalıştırarak ,hizmet ettirerek , fuhuş yaptırarak veya esaret altına alınan kişilerin organlarının satılarak tehdit şiddet ve baskı uygulamaktır.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI VE İNSAN TİCARETİ KAÇAKÇILIĞININ ARASINDA Kİ FARK NEDİR?

Göçmen kaçakçılığının kanunumuzda önemli ceza hükümleri olsa da insan ticareti kaçakçılığının ceza hükümleri çok daha ağırdır. Daha ağır bir suç olarak algılanır.

İkisinin arasında ki en önemli fark göçmen kaçakçılığında başka bir ülkeye götürülen veya başka bir ülkeden getirilen kişilerin kendi rızası vardır. Lakin o esnada da kötü muameleye maruz kalan göçmenler olması durumunda suçun cezası artırılır. İnsan ticaretinde ise kaçırılan kişilerin baskı tehdit ile istemedikleri şeyleri yaptırmaya maruz kalmaktadırlar.Zorla el konulmaktadırlar.

Aslında bizim kanunumuz için önemli faktör insanın insan gibi muamele görmesidir.Ve insan hakları önemli ölçüde korunmaktadır. Suçun ağırlığı da bu sebeple ayrılır göstermektedir.İki suçun arasında ki en önemli fark da budur.

GÖÇMEN VE İNSAN KAÇAKÇILIĞIN PARAYA ÇEVRİLMESİ?

Göçmen kaçaklığı suçu adli para cezasına çevrilemez. Bu suçun cezası tek başına uygulanabilen veya hesap cezasına çarptırılarak uygulanan hükümdür.

Aynı şekilde insan ticareti kaçakçılığı suçunda da tek başına uygulanabilen veya hapis cezasına çarptırılan bir yaptırım türüdür.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINDA ZAMAN AŞIMI SÜRESİ

Göçmen kaçakçılığında zaman aşımı süresi suçun işlendiği tarihten itibaren belli bir süre geçmesine rağmen dava açılmamış veya dava açılmışsa bile sonuçlandırılmamışsa dava düşer.

Göçmen kaçakçılığında uygulanan suçun dava zaman aşım süresi ise 15 yıldır.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINDA YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME

Göçmen kaçaklığı suçunda yetkili ve görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir.

Bir cevap yazın