Şanlıurfa avukat

HAKKIMIZDA

ÇELİK Hukuk& Danışmanlık olarak bizler şu hususu önemle belirtmek isteriz ki bu gün itibariyle ulaşmış olduğumuz başarılı noktanın mimarı, her sektörden var olan geniş müvekkil portföyümüzün bize duyduğu güven ve bizim bu güvene dayalı olarak ortaya koyduğumuz liyakatli ve özenli çalışma performansımızdır.

Devamını Oku

AVUKATA SORUN

Avukatlık mesleği, toplumun düzeni ve adaletin tecellisi için gerekli kilit bir meslek grubudur. Bu açıdan avukatlar adaletin gerçekleşmesinde, gerçeklerin ortaya çıkarılmasında, suçluların suçlarına uygun ceza almasında ve haklıların da haklarına kavuşmasında etkin şekilde görev yaparlar.

Avukatlarda hâkimler, savcılar gibi yargı sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu açıdan da suçluların cezalandırılmasını sağlayarak haksızlığa uğramış kişilerin bireysel olabilecek öç alma duygularının önüne geçen bir meslek grubudur. Ayrıca hukuksal sistemlerin gelişmesinde ve bu sistemlerin fonksiyonlarının yerine getirilmesinde de etkin rol oynar. Kısacası adaletin gerçekleşmesi için avukatlar şarttır diyebiliriz.

Şanlıurfa Avukatlık Mesleği Hakkında

Avukatlar ister avukatlık bürosunda veya isterse de özel çalışıyor olsun insanların en temel hakkı olan savunma hakkının gerçekleşmesi için çalışırlar. Kalabalıklaşan toplumlar ve gelişen iletişim sebebi ile toplumlarda adaletli yargılanma gereği de avukatlık mesleğinin önemini de ortaya koymaktadır.

Ülkemizin birçok ilinde avukatlık mesleğini icra eden kişiler bulunmaktadır. İstanbul’dan Ankara’ya, Kars’tan Şanlıurfa avukat bürolarına kadar birçok özel veya kurumsal bazda avukatlar bulunmaktadır.

Şanlıurfa Avukatlık Hizmetleri Hakkında

Avukatlık büromuz yerli ve yabancı şirket veya şahısların tüm ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Müvekkillerimizin etkili ve doğru sonuçlara ulaşması için nitelikli hizmetler sunar.

Büromuz, müvekkillerine ait hukuki sorunları en etkin ve hızlı şekilde çözmek veya çözüm önerileri sunmak için çalışırlar. Aile hukuk, ceza hukuk, boşanma davaları, gayrimenkul hukuk, miras hukuk, ticaret hukuk gibi birçok alanda müvekkillerine en iyi hizmeti alması için çalışırlar. Şanlıurfa avukat hizmetleri olarak gerektiğinde davalarda veya gerektiğinde de danışmanlık olarak kişi ve şirketlerin haklarını almansa yardımcı olur. Avukatlık Kanunu yanı sıra etik kurallar gereğince avukat ve müvekkil gizliliği esastır.

Şanlıurfa avukat olarak tüm hukuki bilgi ve deneyimlerimizi adaletin doğru olarak işlemesi ve bundan da müvekkillerimizin yararlanması için tahsis ederiz. Bu açıdan avukatlarımızı analitik becerileri yüksek, farklı çözüm yolları bulma konusunda yaratıcı, iletişim kabiliyeti yüksek kişilerdir. Mesleklerini icra ederken araştırmaya önem verirler. Kendilerini sürekli geliştirerek konularında bilgilerini tazeleyerek çalışırlar.

Amacımız, müvekkillerimizin hukuksal anlamdaki ilişkilerini düzenleyerek her türlü hukuki sorunlarının adaletli olarak çözülmesini sağlamaktır.