0

Şantaj Suçu ve Cezası

Şantaj suçu ve cezası Para sızdırmak veya bir çıkar sağlamak amacıyla bir kimseye kendisiyle ilgili onur kırıcı ,kötüleyici veya lekeleyici bir bilgiyi yaymak ve açığa çıkarmak amacıyla tehdit etmeye denir.

Başka bir şantaj yöntemi iste herhangi bir kimseyi istemediği bir davranışa zorlayarak elinde bulundurduğu bilgiyle kişiye baskı uygulamaktır.

Şantaj suçunun cezası nedir?

Şantaj suçu bir kimsenin özgürlüğüne işlenen bir suç türüdür.Şantaj yapacak kişiye verilen ceza bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır.

Şantaj suçu unsurları

Türk ceza kanununda şantaj suçu unsurları iki farklı şekilde ortaya çıkmıştır.

Şantaj suçunun birinci unsuru maddi unsurların bir kimseyi kanunun koyduğu hükümlere aykırı veya yapmak zorunda olmadığı bir şeyi yapmaya zorlama ve menfaat sağlamaya çalışmaktır.

İnternet üzerinde şantaj suçu

Şantaj suçu teknolojinin gelişmesiyle birlikte paralel olarak İnternet yoluyla şantaj suçunun işlenmesi artmıştır.Eski zamanlarda mektupla veya telefonla işlenen şantaj suçu internet yoluna geçmiştir.Şantaj suçu artık video görüntüleri ve fotoğrafla işlenmektedir.

Telefonla şantaj suçu

Telefonla işlenen şantaj suçları günümüzde uygulanması daha kolay olduğundan şantajcıların işlerine daha çok gelmektedir.

Şantajcılar tarafından şantaja uğrayan kişilerin ikili ilişkileri ,uygunsuz görüntüleri vs gibi bir çok şantaj unsurları whatsapp gibi uygulamalarla kolaylıkla erişilebiliyor.Bur da kişilerin ikili yazışmaları ,fotoğrafları tehdit unsuru olarak kullanılıyor. Bu kişilerin telefon içerisinde ki videoları , görüntüleri ve fotoğraflar ıda telefonla işlenen şantaj suçuna girmektedir.

Sosyal medyayla şantaj suçu

Artık günümüzde sosyal medya kullanımları çokça artmıştır. Ve neredeyse bütün işlerimizi ve boş vakitlerimizi sosyal medyada geçiriyoruz.

Sosyal medyayla işlenen şantaj suçları da bununla birlikte artış göstermektedir.

Hemen hemen herkesin kullandığı sosyal medyada yayınlanan şantaja uğrayacak kişinin  uygunsuz görüntüleri ,yazışmaları ve özel hayat gizliliğini ihlal edecek davranışların uygulanması sosyal medyayla işlenen şantaj görüntüleri içerisine girmektedir.

Şantaja maruz kalan kişi ne yapmalı

Şantaja maruz kalan kişi öncelikle korkmamalı ve haklarını öğrenip onları kullanmalıdır. Kanunumuzun bu hürriyet tecavüzüne karşılık koruma maddeleri hükmetmiştir.Şantaja uğrayacak kişi haklarını öğrenip bir ceza avukatı aracılığıyla şikayette bulunmalıdır.

Şantaj suçunun ispatı

Şantaj yapan failin yakalanması ve ceza alabilmesi için şantaj suçunu işlediğine dair ispat edilmesi zorunludur.

Şantaj yapan kişinin yakalanmadan önce şantaj materyallerinin ele geçirilmesi son derece önemlidir.Şantajcının ,şantaj malzemesi olarak kullandığı fotoğraf ,video vb benzeri materyallerin başkasının eline geçmeden veya internet yolluyla ifşa edilmeden ele geçirilmesi gerekir.

Şantaja uğrayan bu kişiler bu görüntüler veya diğer olguları yayılmadan ele geçirmeli ve korku endişe duymadan silmeyip ,kanıt göstergesi olarak uzman bir avukata başvurmalıdır.

Şantaj materyallerinin ele geçirilmesi

Şantaj suçu , günümüzde artık teknolojinin ilerlemesiyle birlikte fotoğraf ,video gibi olgularla kullanılmaktadır.Şantajcının suç alabilmesi içinde bu suçu işlediğine dair ispat edilmesi gerekir.

Dolayısıyla şantaja uğrayan kişinin bu olguları ele geçirip , titizlikle koruyup gözetmelidir.Ve ardından bir avukat aracılığıyla ispat etmesi gerekmektedir.

Şantaja uğrayan kişinin bu durumunda bu materyalleri ele geçirmesi önemli bir husustur.

Şantaj suçunun faili

Şantaja uğrayan kişinin ilk olarak şantaj eden kişiyle bir bağı olması aranmaktadır.

Şantaj suçunun mağduru

Şantaj suçunda mağdur olarak görülen kişi kanunda yükümlü olmadığı şeyleri yapmaya zorlanan veya görüntüleri ,videoları gibi bir başkasına geçtiğinde mağdurun hoşuna gitmeyecek materyallerin sahibi olan kişidir.

Kanun metninde mağdur için kişi tanımı kullanılmıştır.Tüzel kişilerde bu suçlardan mağdur olabiliyor.Şirketinin gizli bilgilerinin açığa çıkarılacağına dair tehditte  tüzel kişiye yapılan bir şantajdır.

Şantaj suçunda manevi tazminat

Şantajı yapan kişiye açılan ceza davası sonuca vardıktan sonra ,ceza aldıktan sonra şantaja uğrayan kişiye bu eylemden dolayı aldığı manevi zararın karşılanması için manevi tazminat davası açılabilmektedir.

Lakin açılacak bu ceza davasında ispat edilmesi zorunludur.

Şantaj suçunun adli para cezasına çevrilmesi

Şantaj suçunun adli para cezasına çevrilmesi için gereken şartların yerine getirilmesi halinde mümkün olabilmektedir.

Bu şekilde faile verilen hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir.

Şantaj suçunda zaman aşım süresi

Şantaj suçunun bir şikayet süresi yoktur.Lakin suçun dava zaman aşım süresi 8 yıldır.Suçun işlendiği tarihten itibaren 8 yılı doldurmadan şantaja  uğrayan kişi savcılığa suç duyurusu yapmalıdır. Aksi takdirde dava zamanaşımı süresini dolduracağından düşer.Ve soruşturma yapılmaz.

Şantaj suçunda görevli ve yetkili mahkeme

Şantaj suçuna bakan görevli ve yetkili mahkeme asliye ceza mahkemesidir.

Bir cevap yazın