12 Kas

Mirasın reddi

Mirasın reddi kanuni veya atanmış mirasçıların kendilerine geçmiş olan mirası kabul etmemek hususundaki irade beyanlarıdır. Mirasın reddi hakkına sahip olanlar ,kanuni ve atanmış mirasçılardır. Mirasın reddi ,ancak miras hakkının mirasçıya geçmesinden sonra söz konusu olabilir. Mirasbırakan henüz hayatta iken , mirasın reddi mümkün değildir. MİRASBIRAKANIN ÖDEMEDEN ACZİ NEDENİYLE RED KAVRAMI…

Devamını Oku
12 Kas

Mirasçılıktan çıkarma

Mirasçılıktan çıkarma Günümüzde gerek yakın çevremizden gerek medyadan sık sık duyduğumuz bir ifadedir. Bunu evlatlıktan red kavramı olarak da kullananlar vardır. Burada miras bırakanın amacı bazı sebeplerle mirasçılarını mirastan mahrum bırakmaktır. Hukuken bu bazı şartların varlığı çerçevesinde mümkündür. Bu şekilde normal şartlarda saklı payları olan ,başka bir ifade ile her…

Devamını Oku
12 Kas

Ölüm durumunda miras paylaşımı

Ölüm durumunda miras paylaşımı Miras hukukunda en önemli hususlardan biri miras paylaşımının nasıl yapılacağıdır. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki Türk hukukunda zümre usulü geçerlidir. Önce hangi zümrede kimler var onu açıklayacağız.  Sonra genel bilgiler verip ardından da konuyu örneklerle zenginleştireceğiz. Ölüm durumunda miras paylaşımı Birici zümrede ölenin en yakın hısımları…

Devamını Oku
12 Kas

Şanlıurfa Vergi Hukuku

Vergi, kamu hizmetini karşılamak amacıyla, kişi ve kurumlardan kanun yoluyla alınan nakit paraya denir. Vergi aynı zamanda anayasamızda yer alan bir kanundur. Bu sebeple herkesin yerine getirmesi yükümlülüğü olan bir ödevdir. Herkesin ödeme gücüne göre alınan vergiyi devletin zorla alabileceği bir yükümlülüktür. Vergi genel olarak üç ayrıma bölünür. Bunlar; gelir,…

Devamını Oku
12 Kas

Şanlıurfa Tüketici Danışmanlık

Tüketim toplumunda yaşadığımız bu günlerde tüketicinin ve tüketici haklarının ne olduğu konusu herkesin kafasında bir soru işaretidir. Tüketici, iktisadi mal ve hizmetlerin belirli bir bedel karşılığında satın alarak kullanan kişiye denir. Sosyal hayatı kapsayan, eğlence, kültür ve gezi gibi aktivitelerde tüketim olarak sayılmaktadır. Alışverişin ve ticaretin fazla olduğu bu zamanda…

Devamını Oku
12 Kas

Şanlıurfa Ticaret Hukuku

Yaşamının ne getireceğini ve nelerle karşılaşacağımızı hiçbir zaman bilemeyiz. Severek evlenir ayrılmak zorunda kalabiliriz, ya da güvendiğimiz biri ile ticarete atıldığımızda bizi yanıltabilir ve bu nedenle zor duruma düşebiliriz. Tüm bu gibi durumlarda ise yapmamız gereken ilk şey adalete sığınmak ve hakkımızı mahkemelerde aramaktır. Bu konuda ise güvenilir avukatlık büroları…

Devamını Oku
12 Kas

Şanlıurfa Tazminat Kanunu

İşçi tazminatı kanunu, işle ilgili görevleri yerine getirirken zararlı olan çalışanların giderlerini karşılamak üzere tasarlanan her devlette bir kurallar sistemidir. Çalışanlar kayıp ücretlerini, tıbbi masrafları, sakatlık ödemelerini ve rehabilitasyon ve yeniden eğitimle ilgili masrafları karşılayabilir. Sistem devlet tarafından yönetilir ve zorunlu işveren katkılarıyla finanse edilir. işçi ve memurların benzer bir…

Devamını Oku
12 Kas

Şanlıurfa Sigorta Hukuku

Ticaret hukukuna bağlı bir dal olarak bilinmekte olan, Sigorta hukuku oldukça önem içeren bir hukuk koludur. Bu alanda hizmet vermekte olan sigortacıların belirli bir prim ödemesi karşılığındapara değeri kadar karşılığı olan kişi menfaatlerine zarar verecek bir olgunun oluşmasını engellemek ve düzene sokmak adına oluşturulan bir hukuk dalı olarak tanımlanmaktadır. Hizmet…

Devamını Oku
12 Kas

Şanlıurfa Miras Avukatı

Ölen kişinin malvarlığına yönelik olarak gerekli düzenlemelerin yer aldığı hukuk dalı miras hukukudur. Yani bir kimsenin ölümüyle birlikte belli kişilerin edindiği haklar söz konusudur. Ölen kişinin gerisinde bıraktığı malvarlığı mirastır. Teknik olarak karşılığı terekedir. Yani yaşarken malvarlığı olan şey ölümle beraber tereke olur. Tüm bunlar ve daha pek çok düzenleme…

Devamını Oku
12 Kas

Şanlıurfa İş Mahkemesi Avukatları

İş kanunu gereğince; işçiler ve işveren ya da işveren kişinin vekilleri arasında iş sözleşmesinden, iş kanununa uzanan her türlü hak iddiasından doğan hukuki anlaşmazlıkların taşındığı mahkemelerdir. Yani işçi ve iş veren arasındaki iş sözleşmesine dayanan, yerine getirmesi gereken yaptırım, uygulama ve haklarla ilgilenen ve gerekli işlemleri yapmaya yetkili merciidir. İşveren…

Devamını Oku